Lindeboom Instituut

Prof. dr. Theo Boer

Prof. dr. Theo Boer was van 1 september 2014 tot 1 september 2019 bijzonder hoogleraar namens het Lindeboom Instituut. Lees hieronder het profiel van onze voormalige hoogleraar.

Theo Boer

Prof. dr. Theo A. Boer (1960) studeerde theologie en ethiek in Utrecht en Uppsala en deed zijn leervicariaat in een Lutherse gemeente in de DDR. Van 1987-2001 werkte hij bij het Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht van de Universiteit Utrecht en als studiesecretaris van de Christelijke Vereniging van Zorginstellingen (thans Reliëf). Hij promoveerde in 1995 in Uppsala en in 1997 in Utrecht op het werk van de Amerikaanse ethicus James M. Gustafson. Sinds 2001 is hij universitair docent ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). In 2019 werd Theo Boer benoemd tot hoogleraar Ethiek van de gezondheidszorg aan de PThU in Groningen.

Voordat Theo Boer op 1 september 2014 Lindeboomhoogleraar werd, was hij al jaren betrokken bij het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut. Zo was hij al sinds 2008 als redactievoorzitter van de Lindeboomreeks, een boekenserie over medische ethiek. Toen Theo Boer in 2019 een fulltime aanstelling als hoogleraar aan de PThU kreeg, heeft hij besloten om zich niet beschikbaar te stellen voor een tweede termijn als Lindeboomhoogleraar.

Contact

Email: taboer@pthu.nl

Social Media: https://twitter.com/@TheoBoer

Vakgebied

Medische ethiek, met speciale aandacht voor ethische vragen rondom levenseinde (euthanasie, palliatieve zorg, voltooid leven).

Overige activiteiten

  • Voorzitter van de redactie van de Lindeboomreeks, serie wetenschappelijke studies over christelijk geloof en ethiek in de zorg
  • Lid van de Gezondheidsraad (vaste Commissie voor Ethiek en Recht)
  • Geassocieerd onderzoeker bij het Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht
  • Lid van de Onderzoeksschool Wijsbegeerte, kamer Ethiek en Praktische Filosofie, adviserend lid van het kamerbestuur vanuit de theologie.
  • Lid van de Society of Christian Ethics (Verenigde Staten): voorzitter van de Interest Group Evangelical Ethics en lid van de Interest Group Health Care Ethics
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek (NVBe)
  • Redactielid van de PThUnie, periodiek van de Protestantse Theologische Universiteit.