• Home
  • ACP onderzoek predikanten en geestelijk verzorgers

ACP onderzoek zoekt predikanten en geestelijk verzorgers

Het Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut doet onderzoek naar de vraag in hoeverre geestelijk verzorgers en pastores een rol kunnen en willen spelen bij Advance Care Planning (ACP). ACP is een werkwijze waarbij een patiënt vroegtijdig met zijn behandelaar zijn wensen voor de resterende levenstijd bespreekt. Momenteel spelen vooral artsen en andere zorgprofessionals hierin een rol. Wij vermoeden dat ACP ook voor geestelijk verzorgers relevant kan zijn.

Om te onderzoeken of dit zo is, vragen wij u om deze vragenlijst in te vullen:

Enquête


Met de vragenlijst onderzoeken we:
· of pastores/geestelijk verzorgers geïnteresseerd zijn in de werkwijze van ACP,
· of zij denken hier een rol in te kunnen spelen en zo ja,
· welke (kennis)behoefte zij hierbij hebben.

Ook als u voor uzelf geen rol ziet in ACP of niet geïnteresseerd bent in deze werkwijze is uw input relevant voor het onderzoek en verzoeken we u de vragenlijst in te vullen. Het invullen kost ongeveer 30 minuten.

Wat is ACP?


Advance care planning (ACP), ofwel vroegtijdige zorgplanning, is een werkwijze waarbij de patiënt met zijn behandelaar vroegtijdig wensen, doelen en voorkeuren voor de resterende levenstijd bespreekt en vastlegt. Daarbij wordt ook vooruitgekeken naar het levenseinde en welke zorg daarbij past. Ook wordt geanticipeerd op het moment dat een patiënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen. Het doel van ACP is dat de zorg van mensen in hun laatste levensfase beter is afgestemd op hun wensen.

ACP stelt mensen in staat om belangrijke waarden te benoemen en na te denken over de betekenis en de gevolgen van een ernstige ziekte.

Omdat ook geestelijk verzorgers regelmatig geconfronteerd worden met vragen rond het levenseinde, denken wij dat ook zij vruchtbaar gebruik kunnen maken van de ACP-werkwijze.

Hartelijk dank voor uw medewerking,
Stef Groenewoud
Wim Graafland
Helene Timmers

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact

Adres: Plompetorengracht 1
3512 CA Utrecht
T: (033) 43 28 288
E: info@lindeboominstituut.nl
Rek.nr: NL47 INGB 0003 8057 45

Inschrijven nieuwsbrief
© 2024 Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut  - Disclaimer - Privacy