Lindeboom Instituut

Home

 

WELKOM BIJ LINDEBOOM INSTITUUT

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut wil een bijdrage leveren aan het doordenken van medisch-ethische thema’s vanuit een christelijk perspectief. Het doet dat door middel van cursussen, bijdragen in de media, lezingen en adviezen en wetenschappelijk onderzoek, resulterend in publicaties.

Met dit alles ondersteunt het Lindeboom Instituut artsen en artsen in opleiding, andere zorgverleners, zorgvragers en beleidsmakers bij ethische en levensbeschouwelijke vragen in de zorg.

Sinds 1 juli 2020 is prof. dr. ir. Henk Jochemsen namens het Lindeboom Instituut onderzoekshoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen. Per 1 september 2022 zal dr. Stef Groenewoud worden benoemd tot nieuwe Lindeboomhoogleraar. Lees hier meer over zijn aanstelling.

Het Lindeboom Instituut vormt een coördinerende rol in het onderzoeksnetwerk Cultuur van het leven.

Leerstoel Onderzoeksnetwerk Publicaties

 

LINDEBLAD

Lindeblad

 

Lindeblad is de nieuwsbrief van het Lindeboom Instituut. Lees Lindeblad online.

 

Lees hier ons privacy statement