Lindeboom Instituut
Home

WELKOM BIJ LINDEBOOM INSTITUUT

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut is een wetenschappelijk studiecentrum dat vanuit de christelijke levensbeschouwing de besluitvorming over ethische kwesties in de politiek en de gezondheidszorg tracht te beïnvloeden.

Om dit te realiseren heeft het Lindeboom Instituut een eigen leerstoel Ethiek van de Zorg en treedt het op als organisator van het consortium dat de leerstoel mogelijk maakt. Dit consortium wordt gevormd door Reliëf, de Nederlandse Patiënten Vereniging, ForumC, Pro Life Zorgverzekeringen, Stichting voor Christelijke Filosofie en de Theologische Universiteit Kampen.

Van 2014-2019 is de leerstoel Ethiek van de Zorg ingevuld door prof. dr. Theo Boer. Sinds september 2019 is de leerstoel vacant. Op dit moment is er een opvolgingsprocedure gaande.

Verder ondersteunt het Lindeboom Instituut artsen, verpleegkundigen en zorginstellingen bij ethische en levensbeschouwelijke vragen in de zorgverlening. Belangrijke middelen daarbij zijn het verrichten van onderzoek, al dan niet met externe participatie en financiering, publicatie en onderwijsactiviteiten. De doelstelling van het instituut is het bevorderen en handhaven van Bijbels verantwoorde waarden en normen in de gezondheidszorg.

Over de Organisatie  
Over G.A. Lindeboom
Naar alle publicaties

Lees hier ons privacy statement