Lindeboom Instituut

Home

 

 

WELKOM BIJ LINDEBOOM INSTITUUT

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut wil een bijdrage leveren aan het doordenken van medisch-ethische thema’s vanuit een christelijk perspectief. Het doet dat door middel van cursussen, bijdragen in de media, lezingen en adviezen en wetenschappelijk onderzoek, resulterend in publicaties.

Met dit alles ondersteunt het Lindeboom Instituut artsen en artsen in opleiding, andere zorgverleners, zorgvragers en beleidsmakers bij ethische en levensbeschouwelijke vragen in de zorg.

Hierbij speelt de Lindeboomhoogleraar een prominente rol. De leerstoel ‘Ethiek van de Zorg’ is gevestigd aan de Theologische Universiteit Kampen. Van 2014-2019 was prof. dr. Theo Boer Lindeboomhoogleraar.

Het Lindeboom Instituut heeft nog geen nieuwe Lindeboomhoogleraar kunnen vinden, maar gaat de leerstoel wel op een andere manier invullen. Het benoemt prof. dr. ir. Henk Jochemsen per 1 juli 2020 tijdelijk als onderzoekshoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen. Lees hier meer.

Het Lindeboom Instituut wordt gedragen door een consortium, dat bestaat uit Reliëf, de Nederlandse Patiënten Vereniging, ForumC, Pro Life Zorgverzekeringen, Stichting voor Christelijke Filosofie, de Theologische Universiteit Kampen en de VBOK. 

Over de Organisatie   Over G.A. Lindeboom Naar alle publicaties

 

 

LINDEBLAD

Lindeblad

 

Abonneren nieuwsbrief 

Lees of download PDF Oratie – Theo Boer (2015) Aantal nummers van het Lindeblad online te lezen. 

Lees hier ons privacy statement