Missie en visie

Het Lindeboom Instituut wil medisch-ethische vraagstukken vanuit christelijk perspectief doordenken. Het instituut is opgericht vanuit de overtuiging dat de christelijke traditie belangrijke motivatiebronnen bevat voor goede zorg en waardevolle ijkpunten voor ingrijpende medisch-ethische beslissingen. Ook in het huidige medisch-ethische klimaat kan de inbreng vanuit een christelijke mensvisie niet worden gemist.

Het Lindeboom Instituut stelt zich ten doel ertoe bij te dragen dat Bijbels-verantwoorde normen in de gezondheidszorg gehoord worden en een blijvende inspiratiebron vormen. Dat betekent meezoeken naar het vinden van verantwoorde wegen. Maar ook het stellen van lastige vragen. Niet alleen ‘Hoe krijg ik een menswaardige dood?’. Maar ook: ‘Hoe komt het dat mensen dood willen? Welke rol spelen het niet kunnen omgaan met lijden hierin?’ En: ‘Waarom speelt in heel de zorg de ethiek vaak zo’n marginale rol?’

We geven onze missie vorm door middel van onderwijs, onderzoek en kadervorming. Ook proberen we een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat over medische ethiek. De bijzonder hoogleraar Ethiek van de Zorg aan de Theologische Universiteit Utrecht speelt in ons werk een centrale rol.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact

Adres: Plompetorengracht 1
3512 CA Utrecht
T: (033) 43 28 288
E: info@lindeboominstituut.nl
Rek.nr: NL47 INGB 0003 8057 45

Inschrijven nieuwsbrief
© 2024 Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut  - Disclaimer - Privacy