Geschiedenis

Het Lindeboom Instituut is genoemd naar Prof. dr. Gerrit Arie Lindeboom (1905-1986). Hij was hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en doceerde daar Inwendige Geneeskunde en Encyclopedie der Medische Wetenschappen. Daarnaast heeft hij zich bezig gehouden met medisch ethische vraagstukken.

Door middel van talloze publicaties en activiteiten in vele organisaties heeft hij zich ingezet voor christelijke medische ethiek. Een keuze uit zijn werk is in boekvorm gepubliceerd als deel 1 van de Lindeboomreeks.
Uit dankbaarheid voor het vele werk dat hij op medisch ethisch gebied heeft verricht en om uit te drukken dat het Instituut vanuit dezelfde geestelijke achtergrond dit werk wil voortzetten, is zijn naam eraan verbonden.

Op 30 maart 1987 werd de stichting Professor G.A. Lindeboom Instituut opgericht, in samenwerking met de Nederlandse Patiëntenvereniging, Stichting “Schuilplaats” en de “Stichting voor gereformeerd sociaal agogisch- en gezondheidszorg onderwijs” (de stichting achter de latere Christelijke Hogeschool Ede). De doelstelling, zoals verwoord in de statuten, luidt:

“de bevordering van een voortdurende bezinning op de grondslagen der medische ethiek en de handhaving van hoge, wel omschreven ethische normen en standaarden in de Geneeskunst, zulks in het licht van de Bijbel en deze als grond en norm voor de Christelijke levensovertuiging inzake de mens als schepsel en beelddrager van God.”


In 1993 werd prof. dr. Jochem Douma de eerste bijzonder hoogleraar namens het Lindeboom Instituut. In 1998 werd hij opgevolgd door prof. dr. ir. Henk Jochemsen, die 10 jaar als Lindeboomhoogleraar verbonden is geweest aan het VUmc. Naast de Lindeboomhoogleraar waren in deze jaren meerdere (wetenschappelijk) medewerkers verbonden aan het Lindeboom Instituut.

Het Lindeboom Instituut kreeg in 2011 een nieuwe impuls door samenwerking van verschillende partners. Dit leidde in 2014 tot de benoeming van prof. dr. Theo Boer als bijzonder hoogleraar Ethiek van de Zorg aan de Theologische Universiteit Kampen. Na het vertrek van Theo Boer is de leerstoel tijdelijk op een andere manier ingevuld, met de aanstelling van prof. dr. ir. Henk Jochemsen als onderzoekshoogleraar van 2020 tot 2022. Hij werd in september 2022 opgevolgd door de huidige Lindeboomhoogleraar prof. dr. Stef Groenewoud.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact

Adres: Plompetorengracht 1
3512 CA Utrecht
T: (033) 43 28 288
E: info@lindeboominstituut.nl
Rek.nr: NL47 INGB 0003 8057 45

Inschrijven nieuwsbrief
© 2024 Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut  - Disclaimer - Privacy