• Home
  • Aftrap project Advance Care Planning

Aftrap porject Advance Care Planning

Start project over Advance Care Planning

Afgelopen december hebben Wim Graafland en Stef Groenewoud de aftrap gedaan voor een nieuw project: Advance Care Planning met het oog op vrijwilligers/mantelzorgers en Geestelijk verzorgers.

Het doel van dit project is:
- Te inventariseren welke ondersteuningsvormen er al zijn voor
o Vrijwilligers
o Mantelzorgers
o Geestelijk verzorgers
Het is de wens om hen zo goed mogelijk in staat te stellen om behulpzaam te zijn bij Advance Care Planning rond het levenseinde.

  • Te onderzoeken welke rol deze doelgroepen voor zichzelf weggelegd zien / ondersteuningsbehoefte ze hebben als het gaat om Advance Care Planning
  • Een ondersteuningsaanbod te creëren (folders, ingrediënten voor een training, gesprekshandleiding, etc) voor deze doelgroepen om hen nog beter in staat te stellen een rol te vervullen in de ACP rond het levenseinde.

Nieuw lid van het team Arwin Quaak

Per februari sluit Arwin Quaak bij dit project aan. Hij stelt zichzelf voor:

Mijn naam is Arwin Quaak en vanaf februari zal ik voor mijn masterstage aan de slag te gaan bij het Lindeboom Instituut, onder begeleiding van prof. dr. Stef Groenewoud. Ik heb Biomedische Wetenschappen gestudeerd in Leiden en sinds dit jaar reis ik op en neer naar de Vrije Universiteit in Amsterdam voor de master Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences (MPA). Waar mijn bachelor zich vooral richtte op kwantitatief onderzoek, maak ik tijdens mijn master kennis met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Ik zie ernaar uit om deze opgedane kennis in de praktijk te brengen bij het Lindeboom Instituut.
 
Ik zal met Wim Graafland gaan samenwerken op het project aangaande Advance Care Planning (ACP), wat zich richt op vrijwilligers, mantelzorgers en geestelijk verzorgers. Mijn onderzoek is toegespitst op vrijwilligers en mantelzorgers en zal zich richten op de vraag welke ondersteuningsbehoefte er onder hen leeft wat betreft ACP. Om antwoord te krijgen op deze vraag, zal er een vragenlijst opgesteld en verspreid worden onder vrijwilligers en mantelzorgers en zal er een gesprek met hen gevoerd worden tijdens een focusgroep. Uiteindelijk hoop ik aan de hand van de resultaten aanbevelingen te doen voor het ondersteuningsaanbod dat het Lindeboom Instituut gaat ontwikkelen en daarmee een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg rondom het levenseinde.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact

Adres: Plompetorengracht 1
3512 CA Utrecht
T: (033) 43 28 288
E: info@lindeboominstituut.nl
Rek.nr: NL47 INGB 0003 8057 45

Inschrijven nieuwsbrief
© 2024 Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut  - Disclaimer - Privacy