Lindeboom Instituut

Christelijke organisaties bundelen krachten voor onderzoek over medische ethiek en zorgethiek

Een brede groep van christelijke organisaties bundelt de krachten voor onderzoek over medische ethiek en zorgethiek. Deze organisaties, die alle uitgaan van de volledige beschermwaardigheid van de mens in alle fasen van het leven, vormen daartoe een nieuw netwerk: ‘Cultuur van het leven’.

In het netwerk speelt het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut een coördinerende rol. Het instituut heeft per 1 oktober 2020 Arthur Alderliesten aangesteld als projectcoördinator ethiek. In deze functie zal Alderliesten de onderzoeksprojecten faciliteren. De projecten zullen worden uitgevoerd door wisselende consortia van partners.

Netwerk van ‘pro life’ organisaties

Door samen te werken in het netwerk zullen ‘pro life’ organisaties gezamenlijk onderzoeksprojecten uit (laten) voeren. Deze bundeling van kennis en ervaring zal worden ingezet voor brede vorming, in het onderwijs en om een goed onderbouwd geluid te laten horen in het publieke en politieke debat.

De deelnemende organisaties aan het netwerk zijn de Christelijke Hogeschool Ede, Eleos, ForumC, Lelie zorggroep, het Lindeboom Instituut, de NPV, Pro Life Zorgverzekeringen, Reliëf, Schreeuw om Leven, de Theologische Universiteit Kampen en de VBOK.

Het is om te beginnen de bedoeling dat er onderzoek wordt gedaan naar ethische vragen die te maken hebben met de maakbaarheid van het leven. Te denken valt aan thema’s als levenseinde en eenzaamheid.

Impuls aan de samenwerking

Sander Luitwieler, directeur van het Lindeboom Instituut: “Ik ben blij dat we met dit netwerk een impuls kunnen geven aan de samenwerking tussen christelijke organisaties op het gebied van medische ethiek en zorgethiek. Met Arthur Alderliesten hebben we een zeer geschikte kandidaat, vanwege zijn inhoudelijke affiniteit met deze thema’s en zijn ervaring met projectmanagement.”

Arthur Alderliesten wordt voor twee dagen per week aangesteld bij het Lindeboom Instituut. “De ontwikkelingen in de gezondheidszorg en medische wetenschap gaan razendsnel waardoor de vragen aan de christelijke ethiek niet alleen vele, maar ook nieuw zijn. De combinatie van wetenschappelijk onderzoek en het vruchtbaar maken ervan voor de betrokken organisaties, kerk en maatschappij vind ik veelbelovend. Ik sta te popelen hieraan een bijdrage te leveren, zowel inhoudelijk als qua projectvoering”, aldus Alderliesten. Naast zijn werk bij het Lindeboom Instituut is Alderliesten manager van stichting Vrienden van Lelie zorggroep.

Loopbaan Arthur Alderliesten

Arthur Alderliesten (1979) is naast zijn functie bij het Lindeboom Instituut Manager Vriendennetwerk bij Lelie zorggroep. Hiervoor was hij programmamanager bij ProRail en directeur van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). Hij studeerde bedrijfskunde (Hogeschool van Utrecht), communicatie (Hogeschool van Utrecht) en theologie (Theologische Universiteit Kampen). Hij publiceerde diverse boekjes, waaronder het recent uitgekomen ‘Zijn als Christus’ (2020). Arthur is getrouwd en vader van vier kinderen.

Arthur Alderliesten


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Sander Luitwieler, directeur van het Lindeboom Instituut (directie@lindeboominstituut.nl | 033 43 28 288).