Lindeboom Instituut

Zaterdag 2 oktober: Symposium Provita over Levenseindewet

Zaterdag 2 oktober

Symposium ‘Levenseindewet, summum van vrije wil?’ Een juridische, ethische en medische verkenning

Juristenvereniging Pro Vita (JPV) organiseert een symposium met debat op zaterdag 2 oktober 2021 ten behoeve van de brede maatschappelijke discussie en de politieke besluitvorming over voltooid leven en autonomie. Tijdens de debatten is er ook ruimte voor andere actuele ontwikkelingen rondom het levenseinde.

Iedere geïnteresseerde is van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen: juristen, professionals in de zorg en het medisch-ethische domein, politici, ouderenorganisaties en anderen.

Het symposium zal worden uitgezonden via online Livestream. Zie voor meer informatie en aanmelding de website van Provita.