Lindeboom Instituut

Theo Boer wordt hoogleraar aan PThU

De Protestantse Theologische Universiteit heeft Theo Boer (1960) benoemd als hoogleraar Ethiek van de gezondheidszorg. Dr. Theo Boer is al verbonden aan de PThU als universitair docent Ethiek. De benoeming gaat in per 1 september 2019.

 

Theo Boer heeft binnen en buiten Nederland bekendheid verworven vanwege zijn expertise op het terrein van ethische vragen rondom het levenseinde. Hij is regelmatig aanwezig in debatten in de media en is sinds 2018 lid van de Gezondheidsraad. Met de vestiging van de persoonlijke leerstoel Ethiek van de Gezondheidszorg wil de PThU het profiel van de Groningse opleiding tot geestelijk verzorger in zorginstellingen versterken. Daarnaast zal dr. Boer zich in de komende jaren gaan inzetten op het project Moral Compass dat tot doel heeft om het gesprek tussen de levensbeschouwingen over de basis van de moraal bij ingewikkelde ethische kwesties te voeren.

 

De benoeming betekent dat Theo Boer na het aflopen van zijn eerste termijn als Lindeboomhoogleraar (1 september 2014 – 1 september 2019) geen nieuwe termijn zal aanvaarden. Dr. Sander Luitwieler, directeur van het Lindeboom Instituut reageert: “We vinden het jammer dat Theo Boer vertrekt maar zijn vooral dankbaar voor wat hij namens het instituut in de afgelopen jaren heeft betekend voor de christelijk-ethische bezinning op allerlei onderwerpen, de toerusting van (toekomstige) zorgverleners en zijn grote bijdrage aan het maatschappelijke debat. Hij zal tot 1 september nog volop actief zijn in een aantal opgestarte onderzoeksprojecten en ook daarna zullen we in dat kader blijven samenwerken. Ondertussen gaan we op zoek naar een nieuwe leerstoelhouder.”

 

Prof.dr. Roel Kuiper, rector van de TU Kampen reageert: “Wij zijn Theo Boer dankbaar voor zijn werk aan de TU Kampen en zijn kritische rol in het publieke debat. De bezinning op medisch-ethische vragen is nodig. Dit werk kan gelukkig doorgaan: samen met het Lindeboom Instituut gaan we op zoek naar een opvolger.”