Lindeboom Instituut

Symposium: De Zorgende Gemeenschap

Symposium ter gelegenheid van de inauguratie van prof. dr. Stef Groenewoud

“Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Het helpt mensen om een goed leven te leiden, zelf en met elkaar. Wanneer de gezondheid wankelt, wil iedereen kunnen rekenen op goede, toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning op basis van de (para)medische, verpleegkundige en gemeentelijke expertise. Die zorg staat echter toenemend onder druk. Als we niets doen, dreigt de zorg vast te lopen. We moeten daarom aan de slag. De zorgsector, de politiek en de samenleving als geheel; alleen samen kunnen we de zorg toekomstbestendig maken.”

Dit zijn de openingszinnen van de tekst van het Integraal Zorgakkoord (IZA): de routekaart voor de zorg voor de jaren 2023 tot en met 2026. Het beleid dat in het IZA wordt geschetst, bevat elementen van marktwerking en competitie (zorg moet waarde toevoegen, doelmatig zijn, de beste zorg moet ingekocht worden), maar bespreekt ook de noodzaak van samenwerking, eigen verantwoordelijkheid en preventie. Welke ideologische opvattingen over een rechtvaardig zorgstelsel bieden de beste waarborgen voor een toekomstbestendige gezondheidszorg, die voor iedereen toegankelijk is – ongeacht afkomst, achtergrond, inkomen of woonplaats?

In dit symposium

 1. Verkennen we de meerwaarde van drie ideologische invalshoeken:
  • Gereguleerde marktwerking, met spreker dr. David Ikkersheim
  • De Rooms-Katholieke Sociale Leer, (gebaseerd op de principes van menselijke waardigheid, proportionaliteit, subsidiariteit en ‘the common good’) met spreker dr. Richard Steenvoorde;
  • De sociale gemeenschap als drager van moreel kapitaal: Roel Kuiper.
 2. Ontdekken we dat de toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg niet overal in ons land niet overal gelijk zijn: er zijn belangrijke geografische verschillen (spreker: Gert Westert)
 3. Lichten we achtereenvolgens drie cases uit, als voorbeeld van toegankelijke, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige zorg voor iedereen die het nodig heeft:
  • “Wat is jouw trompet? Positieve Gezondheid in de praktijk”: Andre Heuvelman over hoe hij ondanks zijn fysieke beperking top-trompettist werd bij o.a. het Rotterdams Filharmonisch Orkest.
  • “Hoe betrekken we het informele zorgnetwerk onder migranten?” Jennifer van den Broeke, Stichting Pharos
  • “Terminale zorg doe je samen”: Vrijwilligersnetwerk palliatieve terminale thuiszorg van de Nederlandse Patientenvereniging. Arianne Diepeveen, NPV.

Programma 

Locatie: Theologische Universiteit, Plompetorengracht 3, Utrecht 

09.30u Inloop met koffie en thee

10.00u Welkom 

Prof. dr. George Harinck, rector van de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht en prof. dr. Stef Groenewoud 

Blok 1: Drie visies op de inrichting van een rechtvaardig, toekomstbestendig zorgstelsel  

 • David Ikkersheim 
 • Richard Steenvoorde 
 • Roel Kuiper

Blok 2: De zorg is niet overal in Nederland hetzelfde

Prof. dr. Gert P. Westert, Radboud Universiteit Nijmegen
Met reacties van David Ikkersheim, Richard Steenvoorde en Roel Kuiper

Lunch

Blok 3: Drie praktijkvoorbeelden van zelf- en ‘samenredzaamheid’

 • Jennifer van den Broeke (Pharos) 
 • André Heuvelman 
 • Arianne Diepeveen (NPV)

14.00u Afsluiting 

Aanmelding loopt via de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht.

Aansluitend op dit symposium spreekt om 15.00u prof. dr. Stef Groenewoud zijn oratie uit in de Janskerk. Lees er hier meer over.
De tekst op deze pagina is ontleend aan de pagina van de tukampen.nl