Lindeboom Instituut

Simon Polinder interim-directeur van het Lindeboom Instituut

Simon Polinder interim-directeur van het Lindeboom Instituut

Vanwege oververmoeidheid was Sander Luitwieler, onze directeur, helaas genoodzaakt zijn werk voor een aantal maanden neer te leggen om zich te richten op zijn herstel. We wensen Sander hierbij veel sterkte toe.

Gelukkig hebben we op korte termijn een vervanger kunnen vinden. Simon Polinder zal per 1 december voor de duur van zes maanden de functie van interim-directeur op zich nemen. Hij stelt zich hieronder aan u voor:

“Samen met mijn vrouw Harmke, dochter Emily en zoontje Arthur woon ik sinds 2 jaar in Molenaarsgraaf. Mijn vrouw werkt als klinisch geriater in het Erasmus MC en ik zelf werk aan de CHE als associate lector Christelijke Professie aan de CHE, mede namens Lelie zorggroep. Mijn eerste colleges Reformatorische Wijsbegeerte volgde ik bij Henk Geertsema in Utrecht, waar ik toen geschiedenis studeerde. Samen met mijn vrouw volgde ik later ook de cursus Medische Ethiek aan de VU bij Henk Jochemsen. Na mijn masteropleiding Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, ben ik de master Christian Studies of Science and Society gaan doen. Sindsdien ben ik altijd bezig gebleven met het christelijke ethiek en christelijk denken. Ik heb het gebruikt in mijn onderzoek naar christelijke zorg aan de CHE en heb het ook uitgebreid gebruikt in mijn proefschrift over de rol van religie in internationale betrekkingen.

Het bestuur heeft mij gevraagd om te gaan werken aan fondsenwerving en vestiging en bestendiging van de leerstoel. Ik zie ernaar uit hiermee aan te slag te gaan. Voor u, namens u, maar ook graag met u! Dus als u met een idee, een plan, een ambitie loopt of een manier zoekt om uw geld Pro Rege te investeren, neem dan graag contact op (directie@christelijkefilosofie.nl).”