Lindeboom Instituut

Nieuw rapport: Goede zorg rond het levenseinde

Nieuw rapport van het Lindeboom Instituut: Goede zorg rond het levenseinde

Het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut heeft een nieuw rapport uitgebracht: Goede zorg rond het levenseinde. Het rapport verschijnt onder redactie van Arthur Alderliesten en Henk Jochemsen. De studie geeft inzicht in wat wel en niet bekend is over medisch-ethische vragen rond euthanasie en ‘voltooid leven’, toegepast op een aantal deelonderwerpen. Daarnaast biedt het perspectieven op morele dilemma’s, mede geïnspireerd door de traditie van het christelijk denken.

Het gaat bij medisch-ethische vragen rond het levenseinde over meer dan euthanasie en ‘voltooid leven’. Veel antwoorden op medisch-ethische vragen rond het levenseinde gaan over het verlenen van goede zorg. En dat is breder dan palliatieve zorg, zo laat dit rapport zien. Ook deze zorg is voor verbetering vatbaar. Een belangrijk accent ligt in dit rapport op het ingaan op vragen en signalen omtrent zingeving en betekenis die onlosmakelijk zijn verbonden aan verzoeken om actieve levensbeëindiging. Arthur Alderliesten: “Met dit rapport beogen we een ‘dam van zorg’ op te werpen tegen de in Nederland toenemende stroom aan verzoeken om actieve levensbeëindiging.”

Het rapport is vrucht van het jonge onderzoeksnetwerk Cultuur van het leven. De opdrachtgevers van dit onderzoeksproject waren Eleos, Lelie zorggroep, NPV, Pro Life zorgverzekeringen, RMU en Sallux. Het onderzoek werd verricht door Arthur Alderliesten, Rien de Groot, Henk Jochemsen en Roy Kloet. Er wordt met verschillende partners nagedacht over vervolgonderzoek.

Het rapport begint met een viertal hoofdstukken dat analytisch van aard is. Het eerste hoofdstuk verkent en definieert begrippen en vraagstukken rond actieve levensbeëindiging op verzoek. Hoe taal en woordgebruik van invloed zijn op de beleving van het stervensproces krijgt een plaats in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 slaat een brug naar het verleden door te beschrijven wat de middeleeuwse stervenskunst (ars moriendi) behelst en hoe deze voor nu is te actualiseren. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de betekenis van de geestelijk verzorger bij een wens om actieve levensbeëindiging verkend. In de daaropvolgende hoofdstukken worden respectievelijk actieve levensbeëindiging bij kinderen (hoofdstuk 5), actieve levensbeëindiging en crustatieve zorg binnen de GGZ (hoofdstuk 6), euthanasie en dementie (hoofdstuk 7) en ‘voltooid leven’ (hoofdstuk 8) besproken. Het rapport sluit af met een hoofdstuk waarin de stand van zaken omtrent euthanasie in Europa wordt verkend.

Henk Jochemsen: “Het is een toegankelijk geschreven, informatieve publicatie over een blijvend actueel ethisch en maatschappelijk onderwerp. Naast de stand van de discussie wordt ook besproken wat er ethisch op het spel staat.”

Voor vragen over het rapport kunt u contact opnemen met Arthur Alderliesten, projectcoördinator Ethiek van het Lindeboom Instituut (alderliesten@lindeboominstituut.nl).

Download het rapport.