Lindeboom Instituut

Masterstudent gezocht

Masterstudent gezocht!

Studenten gezocht die hun masterthesis willen doen binnen een bredere literatuurstudie van het Lindeboom Instituut naar ‘voltooid leven’. Dit project vindt plaats binnen het platform Cultuur voor het leven. Studenten ethiek of geesteswetenschappen, met name theologie worden uitgenodigd te reageren.

In dit project verricht je literatuurstudie over ethische vragen rond het levenseinde, toegespitst op ‘voltooid leven’. Er is al veel onderzoek uitgevoerd en dat gebeurt nog steeds. Echter, een duidelijk overzicht hiervan ontbreekt, evenals het inzicht in resterende lacunes in kennis.

De literatuurstudie is onderverdeeld in diverse deelvragen over onderwerpen als beeldvormig in de samenleving over het begrip ‘voltooid leven’, levenseinde en dementie, taalgebruik en euthanasie, rol van geestelijke verzorging bij euthanasie, best practices, stand van zaken in Europa, etc. Vind hier een uitgebreidere projectbeschrijving.

Uit deze vragenreeks kunnen een of meerdere vragen worden geselecteerd dan wel geclusterd ten behoeve van het schrijven van een masterthesis. De verkregen onderzoeksresultaten worden vervolgens opgenomen in het totale onderzoeksrapport.

Binnen de projectgroep vindt uitwisseling van informatie en visie plaats.

Profiel 

  • Je bent in staat om zelfstandig literatuurstudie uit te voeren om te komen tot antwoorden op een of meerdere vragen;
  • Je hebt affiniteit met ethische reflectie en met christelijk geloof;
  • Je wordt begeleid vanuit je eigen studie

Startdatum: in overleg; zo spoedig mogelijk. Einddatum: zomer 2021

Voor meer vragen kun je contact opnemen met Arthur Alderliesten, alderliesten@lindeboominstituut.nl, 06 50 73 12 75.