Lindeboom Instituut

Lindeboomhoogleraar Ethiek van de zorg

Lindeboomleerstoel momenteel vacant

Van 1 september 2014 tot 1 september 2019 was prof. dr. Theo Boer Lindeboomhoogleraar Ethiek van de zorg aan de Theologische Universiteit Kampen. Klik hier voor het profiel van onze voormalige hoogleraar. De Lindeboomleerstoel is sindsdien vacant en wordt nu tijdelijk anders vormgegeven.

 

Prof. dr. ir. Henk Jochemsen tijdelijk onderzoekshoogleraar

Sinds 1 juli 2020 is prof. dr. ir. Henk Jochemsen aangesteld als onderzoekshoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen namens het Lindeboom Instituut. Lees hier meer over deze aanstelling.

Prof. dr. ir. Henk Jochemsen (foto: Gea Gort)

Prof. dr. ir. Henk Jochemsen (foto: Gea Gort)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profiel van Henk Jochemsen

P**

Biografie

Prof. dr. ir. Henk Jochemsen (1952) studeerde Moleculaire Biologie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen en gepromoveerde in 1979 in dit vakgebied aan de Universiteit Leiden. Hij was tussen 1987-2009 directeur van het Prof. dr. G. A. Lindeboom Instituut. Van 1998 tot eind 2009 bezette hij ook de Lindeboomleerstoel medische ethiek aan het VU medisch centrum te Amsterdam. Sinds 1 juli 2020 is Henk Jochemsen opnieuw verbonden aan het Lindeboom Instituut, ditmaal in de tijdelijke functie van onderzoekshoogleraar aan de Theologische universiteit Kampen.

Eerdere functies:

 • 1980-1986 stafwerker van de International Fellowship of Evangelical Students, in Paraguay. Daarnaast was hij gasthoogleraar moleculaire biologie aan de Nationale Universiteit in Asunción en docent christelijke ethiek aan twee opleidingsin­stituten voor voorgangers.
 • 2002-2006 lector Ethiek van de zorg bij de Christelijke Hogeschool Ede i.s.m. de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle en de Christelijke Hogeschool De Driestar te Gouda.
 • 1 juli 2008 – 1 juli 2018 bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie in Wageningen (0,2 fte) met als aandachtsgebieden nieuwe (bio)technologische ontwikkelingen en duurzame ontwikkeling, landbouw en voedsel.
 • 1 januari 2009 tot 1 november 2017 algemeen directeur van Prisma, vereniging van christelijke organisaties voor ontwikkelingssamenwerking (0,8 fte). In deze functie was hij van 2010 tot 2017 bestuurslid van Micha-Nederland en van 2013 tot 2017 vicevoorzitter/voorzitter stuurgroep Oecumenisch initiatief van de Wereldraad van Kerken m.b.t. internationale lobby in ontwikkelingssamenwerking.

Henk Jochemsen is getrouwd met Marieke Kok; het echtpaar heeft drie kinderen en elf kleinkinderen.

Contact

Vakgebied

 • Ethiek van de zorg
 • Medische praktijk als normatieve praktijk
 • Bioethiek, convergerende technologieën;  (kiembaan)gentherapie; verbeteringsgeneeskunde (Human performance enhancement)

Overige activiteiten

 • Voorzitter Raad van toezicht Stichting Eleos
 • Voorzitter adviesraad Pro Life zorgverzekeringen
 • Vicevoorzitter van het bestuur van de Evangelische Theologische faculteit Leuven, België.

Universiteit

Verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen als onderzoekshoogleraar namens het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut.

Publicaties

Belangrijke publicaties van Henk Jochemsen:

 • Henk Jochemsen en Gerrit Glas (i.s.m. Jan Hoogland). Verantwoord medisch handelen. Inleiding in de christelijke medische ethiek. Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 1997.
 • Theo Boer. Bezinning op het levensbegin. Verzamelde opstellen van Henk Jochemsen. Lindeboomreeks nr 17. Amsterdam: Buijten en Schipperheijn 2009, pp. 55-93.
 • Henk Jochemsen. Pleidooi voor een pas op de plaats. In: Henk Jochemsen, Wybo Dondorp, Guido de Wert. Menselijke organen kweken in dieren – een ethische discussie. Essays ten behoeve van het publieke debat over verbieden of niet-verbieden van onderzoek gericht op een mogelijke nieuwe manier om aan menselijke organen te komen, voor de wetenschap en voor transplantatiegeneeskunde, namelijk door ze te laten groeien in dieren. Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS), Directie Publieke Gezondheid, afdeling Ethiek. Den Haag, maart 2017; 16-41.
 • Henk Jochemsen (red). Toetsen en begrenzen. Een ethische en politieke beoordeling van de moderne biotechnologie. Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 2000. (ook medeauteur van enkele hoofdstukken, o.a. hoofdstuk over biotechnologie bij de mens).
 • Henk Jochemsen (red.). Als de tak wil bloeien… Ontwikkelingssamenwerking in Christelijk perspectief. Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 2018; met hoofdstuk over gender, seksualiteit en voortplanting in ontwikkelingssamenwerking; ook verschenen in Engelse versie bij Shaker Publishing (Maastricht).

Internationale publicaties met een vorm van peer review:

 • Henk Jochemsen & Jan van der Stoep (eds.) Different cultures, one World. Dialogue between Christians en Muslims about globalizing technology. Amsterdam: Rozenberg 2010.
 • Johan Hegeman, Margaret Edgell, Henk Jochemsen, Practice and profile. Christian formation for vocation. Eugen(Oregon): Wipf and Stock, 2011.
 • Marc de Vries & Henk Jochemsen (eds). The normative nature of social practices and Ethics in Professional Environments. Hershey PA, USA: IGI Global, 2019. In this volume:
  • Henk Jochemsen, Corné Rademaker. Food Systems: How Can the Normative Practice Approach Help Toward a Just and Sustainable Food System?, pp. 134-163
  • Henk Jochemsen, Corné Rademaker. International Cooperation in Development: The Need for a Multidimensional Normative Approach, pp. 250-276.
 • J Hoogland, H Jochemsen. Professional autonomy and the normative structure of medical practise. Theoretical Medicine and Bioethics 21 (2000) nr. 5, p.457-475
 • Henk Jochemsen. Is cloning compatible with human rights and human dignity? In: Wagner T, Carbone L. Fifty years after the declaration. The United Nations’ record on human rights. New York: University of America Press 2001, p.33-43.
 • Henk Jochemsen. Why euthanasia should not be legalized. A reflection on the Dutch experiment. In: Weisstub DN, Thomasma DC, Gauthier S, Tomossy GF. Aging: Decisions at the end of life. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 2001, p.67-90.
 • Henk Jochemsen. Calvinist spirituality and its meaning for ethics. In: H Blommestein, Ch Caspers, R Hofman, F Mertens, P Nissen, H Welzen (eds). Seeing the seeker. Explorations in the discipline of spirituality. Studies in spirituality Suppl. Leuven: Peeters 2008;463-474.
 • Jan P. Vlasblom, Jenny T. van der Steen, Henk Jochemsen. Spiritual Care in a Hospital Setting: Nurses’ and Patients’ Perspectives. Nursing Reports 2012; 2:e7: 39-45
 • Henk Jochemsen. The Relationship between (Protestant) Christianity and the Environment is Ambivalent. Philosophia Reformata 2018; 83:34-50
 • Peter Jansen, Jan van der Stoep, Henk Jochemsen. Theorizing government communication with regard to the Dutch nature policy. Empedocles: European Journal for the Philosophy of Communication 2017, 8(1), p. 95-113.