Lindeboom Instituut

Blog

De nieuwsbrief van het Lindeboom Instituut is uit, het Lindeblad. U kunt deze digitaal lezen op onze pagina Publicaties.

 

Ontvangt u liever Lindeblad op papier? Meld u dan bij het secretariaat (info@lindeboominstituut.nl), dan ontvangt u de volgende editie op papier.

Kritische Theo Boer in het Nederlands Dagblad 

Eind maart is Lindeboomhoogleraar Theo Boer geïnterviewd over de opinie van de Gezondheidsraad dat het kweken van embryo’s voor onderzoek moet mogen. Lees hier het hele interview (met dank aan het ND).

Nominatie Pro Life Zorgcheque 2017Pro Life logo

Pro Life Zorgverzekeringen heeft het Lindeboom Instituut genomineerd voor de Pro Life Zorgcheque 2017! Pro Life geeft deze zorgcheque aan organisaties die op hun eigen manier invulling geven aan christelijke zorg. Steun ons door een stem uit te brengen via www.prolife.nl/zorgcheque. Uw steun is 1 euro waard!

 

Voltooid Leven

Het Lindeboom Instituut heeft gekozen om de Voltooid Leven-discussie centraal te stellen. Deze discussie laat zien hoe actueel en relevant vragen rondom het levenseinde zijn. Het Lindeboom Instituut draagt vanuit christelijk perspectief bij aan het maatschappelijke en politieke debat over medisch-ethische thema’s, zoals het levenseinde. Lindeboomhoogleraar Theo Boer speelt een prominente rol in dit debat. Het Lindeboom Instituut wil onderzoek doen naar het levenseinde en verantwoorde alternatieven voor ‘uit het leven stappen’. Vaak resulteert dit onderzoek in publicaties, waarmee het Lindeboom Instituut (toekomstige) artsen, andere zorgverleners en zorgvragers ondersteunt bij ethische en levensbeschouwelijke vragen in de zorgverlening. Een ander middel hiervoor zijn onderwijsactiviteiten. Maak met uw steun dit alles mogelijk en stem!

Prof.dr. The Boer en dr. Dick Mul (redactie)

Lijden en volhouden

192 pagina’s

€ 16,95

Paperback

Isbn 9789058819062

 

Wilt u dit boek bestellen? Neemt u dan contact met ons op via info@lindeboominstituut.nl of via T 033 – 43 28 288.

 

lijden-en-volhouden

Meer informatie: Lijden en volhouden

*

Het thema ‘lijden’ staat hoog op de maatschappelijke agenda. Hoewel de palliatieve zorg op een uitstekend niveau staat (en nog altijd beter wordt) blijven pijn, benauwdheid, afhankelijkheid en de angst voor deze zaken de burger bezighouden. Inmiddels zien ook veel mensen op tegen een oude dag ‘in de marge’, ook als zij niet ziek zijn. Ingrijpende discussies over voltooid leven zijn het gevolg.

 

In dit boek gaan twaalf auteurs in op de belangrijkste vragen over lijden: medisch, psychisch, sociaal, existentieel en spiritueel. Wat bedoelen we met lijden? Wat is het verschil tussen pijn (en andere grote ongemakken) en lijden? Wat is ‘voltooid leven’? Hoe is de relatie tussen handicaps en lijden? Gingen mensen vroeger anders met lijden om? Wat zegt de Bijbel? Het boek is tevens een zoektocht naar bronnen van kennis, troost en levenskunst die ons in staat stellen om met lijden om te gaan. Wat is er nodig om met lijden te copen, het vol te houden, er misschien wel iets positiefs uit halen? Diverse auteurs schrijven vanuit christelijke inspiratie, met als inspiratiebron Jezus. In de traditie is Hij de verpersoonlijking van God onder de mensen. Dat is uniek: kenmerkend voor Jezus is dat Hij het lijden van zijn omgeving niet alleen zag, benoemde en veelvuldig genas, maar het zelf ook doormaakte.

 

Lijden en volhouden is voor een breed publiek geschreven, met name voor wie beroepsmatig te maken hebben met vragen rond lijden: predikanten en pastoraal werkers, artsen, psychologen, verzorgenden, leidinggevenden van zorginstellingen; maar ook voor anderen dan zorgverleners, mensen die hun eigen vragen en die van anderen omtrent lijden ernstig nemen.

 

De auteurs: Theo Boer, Jolanda van Boven, Gijsbert van den Brink, Stef Groenewoud, Govert den Hartogh, Christoph Jedan, Paul Lieverse, Dick Mul, Chris Ralston, Donald van Tol, Maarten Verkerk en Heleen Weyers.