Lindeboom Instituut
6 maart: afscheidsrede Theo Boer

In het kader van zijn vertrek als hoogleraar Ethiek van de Zorg namens het Lindeboom Instituut, zal prof. dr. Theo Boer op D.V. 6 maart 2020 zijn afscheidsrede houden.

De titel van de rede luidt:


Reflecties over pleidooien voor “kindereuthanasie”


De rede wordt gehouden in de Nieuwe Kerk, Broederweg 34 te Kampen en begint om 15.00 uur. Na afloop is er een receptie in de Theologische Universiteit, Broederweg 15 te Kampen.

Klik hier voor de digitale uitnodiging.

Cortège
Hoogleraren van elders zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het cortège. U dient zich hiervoor aan te melden via secretariaat@tukampen.nl.

Parkeersuggesties
Vrij parkeren is mogelijk bij het gemeentehuis (Burg. Berghuisplein 1) en het NS-station (Stationsplein 1).