Lindeboom Instituut

Werkzaamheden en Publicaties

Recente en in de komende tijd te verwachten resulaten

over

  • Publicatie ‘Wat is goede zorg?’
  • Boek Overbehandelen’ (Theo Boer samen met Maarten Verkerk en Dirk-Jan Bakker) , dat aanleiding gaf en geeft tot tal van debatten in de media en daarbuiten.
  • Oratie nieuwe hoogleraar over ‘Een herwaardering van een natuurlijke dood’.

 

 

Missie en Visie 2014-2015 Actualiteit en Maatschappelijke Relevantie   Nieuwe Leerstoel