Lindeboom Instituut

Blog

Psychotherapeuten zijn ook maar mensen. Zij hebben hun eigen kijk op mens en wereld. Wanneer zij beroepsmatig cliënten onderzoeken en behandelen, maken zij gebruik van modellen en methoden. Op die manier zien zij bepaalde patronen en laten zij andere buiten beschouwing. Een belangrijke doelstelling van therapie is de versterking van de autonomie. Maar wordt zo genoeg rekening gehouden met de normen en waarden van cliënten binnen de gemeenschappen waartoe zij behoren? Dat maakt uit voor de praktijk van alledag. Als de doorwerking van levensbeschouwing over het hoofd wordt gezien, blijft een gereduceerde praktijk over en wordt aan cliënten geen recht gedaan in hun eigenheid en groepsidentiteit.

 

In Autonomie en gemeenschap, de nieuwste uitgave in de boekenreeks van Stichting voor Christelijke Filosofie, neemt dr. Bert Loonstra, theoloog en psycholoog, de relatie tussen levensbeschouwing en psychotherapie onder de loep. met behulp van de christelijke filosofie ontwikkelt hij een model waarin tussen levensbeschouwing en psychotherapie geen spanning bestaat, maar een vruchtbaar samenspel.

 

U kunt het boek bestellen via info@lindeboominstituut.nl. of T 033 – 43 28 288. Het boek kost € 24,90, exclusief verzendkosten.

Privacy statement

 

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website (www.lindeboominstituut.nl).

Verwerking van persoonsgegevens

Het Lindeboom Instituut houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd die een publicatie bestellen of één van onze activiteiten bijwonen.

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) en bankgegevens om uitvoering te geven aan uw donatie, abonnement of bestelling. Daarnaast om u gericht te kunnen informeren over ons werk en te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, maar worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch (tel. 033 4328 288) of per e-mail (info@lindeboominstituut.nl) doorgeven aan de administratie van het Lindeboom Instituut. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Het Lindeboom Instituut is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van het Lindeboom Instituut (Bergstraat 33, 3811 NG Amersfoort).

 

E-mail

Wanneer u zich heeft geabonneerd op onze digitale nieuwsbrief, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van ons werk. Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van het Lindeboom Instituut.

 

 

Beveiliging

Het Lindeboom Instituut neemt technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 

Het Lindeboom Instituut houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze administratie via info@lindeboominstituut.nl.

 

Lindeblad, de nieuwsbrief van het Lindeboom Instituut, is weer verschenen! U kunt deze lezen op onze pagina Publicaties.

*

Ontvangt u Lindeblad liever op papier? Mail naar info@lindeboominstituut.nl, dan ontvangt u de volgende editie op papier.

Verslag symposium ‘De goede health check’ – door NPV | Zorg voor het leven

 

Maandag 29 januari vond het symposium plaats met als thema ‘De goede health check. Ethiek, beleid en praktijk’. Naast de presentatie van het nieuwste boek in de Lindeboom-reeks  Komt een test bij de dokter en de overhandiging hiervan aan staatssecretaris Blokhuis (VWS), werden ook de onderzoeksresultaten van twee ZonMw-projecten gepresenteerd en was er een paneldiscussie onder leiding van Gert van Dijk (ethicus KNMG en Erasmus MC) tussen health check aanbieders, een socioloog, huisarts en het publiek.
*

NPV | Zorg voor het leven heeft een uitgebreid verslag over het symposium geschreven.

*

Hieronder volgt een impressie van de dag.
*
Aanbieden van het boek en de NPV-folder aan staatssecretaris Blokhuis (VWS):

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Middagprogramma:*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekpresentatie ‘Komt een test bij de dokter’

Onderzoek over het gebruik van health checks in Nederland

* 

  • 10% van de Nederlanders heeft één of meer health checks gebruikt en het aantal groeit, constateren de onderzoekers. Daarentegen wordt genetisch onderzoek (‘duizend dollar genoom’) nauwelijks gedaan.
  • De huisartsen zijn kritisch: health checks zijn ‘momentopnames’ en ‘ongeschikt voor volledige diagnostiek’, ‘patiënten maken zich nodeloos ongerust en het leidt tot kosten stijgingen en commercialisering’.
  • (Huis)artsen laten deze reserves maar zelden aan hun patiënten merken. Ook vinden zij dat ze onvoldoende op de hoogte zijn van alle tests die de markt biedt.

*

Dit blijkt uit een groot Nederlands onderzoek onder gebruikers van health checks, gepubliceerd in een studie van het Lindeboom Instituut waarvan hoogleraar Ethiek van de zorg Theo Boer, de hoofdauteur is.

*

De presentatie en het symposium ‘De goede health check: ethiek, beleid en praktijk’ zijn georganiseerd door het Lindeboom Instituut en het Erasmus MC.

Tijdens het symposium worden onderzoeksresultaten gepresenteerd en is er een paneldiscussie met Prescan directeur Eddy van Heel, Ton Drenthen (NHG), Paulus Lips (LHV/CEG), Klaartje Spijkers (Patiëntenfederatie Nederland) en Ellen van Gijsel (bloedwaardentest.nl) o.l.v. Gert van Dijk (ethicus Erasmus MC).

*

Oproep aan staatssecretaris Blokhuis: verplichte bijsluiter in lekentaal

De auteurs overhandigen het eerste exemplaar op 29 januari ’s ochtends aan staatssecretaris Blokhuis (VWS). Zij adviseren:

  • Bijsluiters in lekentaal bij health checks met daarin een eerlijk beeld van de voor- en nadelen.
  • Voorlichting aan patiënten over de mogelijkheid om ongerustheid eerder bij de huisarts aan te kaarten.
  • Aanvullende scholing aan huisartsen over het aanbod van health checks.

Meer informatie over het boek is hier te vinden: Komt een test bij de dokter. U kunt dit boek bestellen door een e-mail te sturen naar info@lindeboominstituut.nl. Het boek kost € 16,95, exclusief verzendkosten.

**

Voorlichtingsbrochure voor patiënten

Patiëntenvereniging NPV-Zorg voor het leven heeft n.a.v. de conclusies van het boek een voorlichtingsbrochure uitgebracht. De patiëntbrochure Wil ik alles meten en weten? Health checks – feiten, valkuilen en de rol van uw arts geeft informatie en ervaringsverhalen over health checks en wil mensen helpen bij het maken van de keuze wel of geen health check te ondergaan.
*

Deze folder is hier te downloaden: NPV folder

*

 

Toename palliatieve sedatie – Trouw 24 november 2017

*
Elise van Hoek – Burgerhart (manager beleidsbeïnvloeding NPV) en Rob Bruntink (expert palliatieve zorg) hebben een artikel geschreven over palliatieve sedatie. Dit artikel stond in Trouw als opiniestuk.
In oktober schreef mevrouw van Hoek ook een bericht over palliatieve sedatie in Lindeblad.

*

‘Zorgverlener kan vooral in laatste levensfase veel betekenen voor patiënt’
*

“Een patiënt is nooit uitbehandeld. De zorgverleners kunnen altijd nog iets betekenen voor de patiënt, ook en vooral in de laatste levensfase”. Dat zei René Héman, voorzitter van de artsenfederatie KNMG tijdens de presentatie van het nieuwe boek Het goede levenseinde in casussen dat op 7 november plaatsvond bij uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum in Houten.
*

René Héman

Héman vertelde dat hij als tropenarts veel geboortes heeft begeleid. “Een geboorte is een belangrijk life event, waarop de omgeving zich negen maanden lang voorbereidt. Het levenseinde is ook een life event, maar daar wordt gek genoeg nauwelijks van tevoren bij stilgestaan. Dat zou ik graag anders wensen.”

Bij het bespreken en het begeleiden van het levenseinde zijn de zogenaamde ‘trage vragen’ heel belangrijk. Daarbij gaat het minder om medische, verpleegkundige en organisatorische aspecten, maar meer om spirituele, emotionele, morele en sociale aspecten. Wat is de betekenis van ziekte, lijden, afhankelijkheid en overlijden? “In dit boek staat dat een goede timmerman ook af en toe zijn gereedschap neerlegt en kijkt naar wat hij nou eigenlijk aan het doen is en waarom. Dat geldt ook voor zorgverleners.”

*

André Rouvoet

André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, stelde tijdens de boekpresentatie dat aandacht voor palliatieve zorg, in het huidige politieke klimaat, belangrijker is dan ooit. “De palliatieve zorg is nu nog steeds erg versnipperd en verbrokkeld; het valt onder verschillende zorgdomeinen en wetten en dat maakt het soms erg ingewikkeld. Het ministerie van VWS heeft als doelstelling dat iedere patiënt in 2020 zo goed mogelijke palliatieve zorg moet krijgen. In dit boek vinden we goede handvatten voor die zorg.”


Theo Boer, hoogleraar Ethiek van de Zorg namens het Lindeboom Instituut en één van de auteurs van het boek, gaf aan dat goede palliatieve zorg is gebaseerd op liefdevolle en empathische begeleiding. Daarbij is een goede onderlinge communicatie van levensbelang. “In dit boek staan meer dan 50 casussen, waarin het in sommige gevallen niet goed ging, dat is soms schrijnend om te lezen. Maar door te tonen hoe het níet moet, weet je soms hoe het beter kan.”

Volgens Boer is het boek makkelijk te lezen en bevat het geen ellenlange verhalen over ingewikkelde onderwerpen. “Het is een boek met kleine verhalen, hapklare brokken. Hiermee willen we bijdragen aan een groter verhaal.”

Het boek Het Goede levenseinde in casussen is voor 24,95 verkrijgbaar via het secretariaat van het Lindeboom Instituut: info@lindeboominstituut.nl.

 

Tekst: Anouk Middelkamp
Foto’s: Arco Visser

Bijeenkomsten rondom biografie Egbert Schuurman

*
‘Alleen God kan ons nog redden’
Egbert Schuurman: tegendraads christen in een seculier land

Het is een bijzonder jaar voor prof. dr. ir. Egbert Schuurman, mede-oprichter van het Lindeboom Instituut en emeritus-hoogleraar voor Stichting voor Christelijke Filosofie. Niet alleen is hij in juli 80 geworden, maar er verschijnt begin oktober ook een biografie over hem in de boekenreeks van Stichting voor Christelijke Filosofie. Auteur is historicus en journalist dr. Remco van Mulligen. Het Lindeboom Instituut en Stichting voor Christelijke Filosofie staan hier graag uitgebreid bij stil en organiseren twee bijeenkomsten.

 

Op vrijdag 6 oktober vindt, in samenwerking met de ChristenUnie, in de Eerste Kamer de boekpresentatie plaats. De biografie zal aan Egbert Schuurman overhandigd worden door Remco van Mulligen in aanwezigheid van direct betrokkenen en financiers van het onderzoek voor dit boek. Ook zal een aantal sprekers een persoonlijke impressie geven naar aanleiding van de biografie en hun relatie met Egbert Schuurman.
*

Reserveren en bestellen van het boek

U kunt het boek ´Alleen God kan ons nog redden’ alvast bestellen. Dit kan door contact met ons op te nemen via info@christelijkefilosofie.nl. Het boek kost € 29,90, exclusief verzendkosten. Ná 6 oktober worden de bestelde boeken verzonden.
*
In januari 2018 organiseren we de tweede bijeenkomst over Egbert Schuurman. Dit is de jaarlijkse conferentie van Stichting voor Christelijke Filosofie. Tijdens het ochtendprogramma willen we dieper ingaan op de relevantie van Schuurmans filosofische erfenis voor nu en de toekomst. In de komende tijd zullen we u hierover verder informeren.

Het jaarverslag 2016 is nu ook online beschikbaar. In dit verslag kunt u lezen over de leerstoel van prof. dr. Theo Boer en zijn publicaties, de bundel ‘Lijden en volhouden’ in de Lindeboom-reeks en overige bestuurlijke zaken.

*

Jaarverslag Lindeboom Instituut 2016

Theo Boer op voorpagina van De Telegraaf

Het is ontzettend logisch dat de discussie over het automatisch donorschap tot heftige emoties leidt, stelt hoogleraar zorgethiek Theo Boer. “De dood is een gevoelig onderwerp, een taboe zelfs. Dat moet je respecteren, en je moet ook begrijpen dat een deel van de mensen daar niet over wil nadenken.”

 

Lees het hele artikel via de volgende links:

 

Voorpagina De Telegraaf (29-6-2017)
Vervolg voorpagina De Telegraaf (29-6-2017)