Lindeboom Instituut
Home

 

 

 

 

WELKOM BIJ LINDEBOOM INSTITUUT

 

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut is een wetenschappelijk studie-centrum dat vanuit de christelijke levensbeschouwing de besluitvorming over ethische kwesties in de politiek en de gezondheidszorg tracht te beïnvloeden.

 

Verder ondersteunt het artsen, verpleegkundigen en zorginstellingen bij ethische en levensbeschouwelijke vragen in de zorgverlening. Belangrijke middelen daarbij zijn het verrichten van onderzoek, al dan niet met externe participatie en financiering, publicatie en onderwijsactiviteiten. De doelstelling van het instituut is het bevorderen en handhaven van Bijbels verantwoorde waarden en normen in de gezondheidszorg.

 

Missie en Visie 2014-2015

Over de Organisatie   Over G.A. Lindeboom Participeer

DONEREN

 

Uw steun is van groot belang om het werk van het Lindeboom Instituut voort te zetten. Onderzoek, meedoen aan het publieke debat, het organiseren van lezingen en het geven van onderwijs zijn allemaal taken die veel tijd vergen. Zonder u kunnen wij ons werk niet voortzetten.

 

Steunt u de beschermwaardigheid van het leven? Steun ons dan door middel van uw financiële bijdrage. U kunt ons machtigen middels onderstaand formulier een maandelijks bedrag van uw rekening te schrijven. Uw financiële steun – eenmalig of op regelmatige basis – is dan ook zeer welkom.

 

Ik wil graag doneren