Lindeboom Instituut

Steun het Lindeboom Instituut

Beste lezer,

Hoewel corona het werk van het Lindeboom Instituut raakt, kijk ik met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar. Ik licht er graag drie dingen uit, waarover u ook in de laatste editie van Lindeblad kunt lezen.

Allereest de benoeming per 1 juli van prof. dr. ir. Henk Jochemsen als onderzoekshoogleraar namens het Lindeboom Instituut aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij levert in deze functie een waardevolle bijdrage aan onderzoek, onderwijs en kadervorming vanuit christelijk-ethisch perspectief.

Als tweede de start op 1 oktober van het netwerk ‘Cultuur van het leven’ met Arthur Alderliesten als projectcoördinator. Ik ben heel blij dat het nu zo ver is dat een brede groep van christelijke organisaties in dit netwerk de krachten bundelt voor onderzoek over medische ethiek en zorgethiek.

Last but not least, de presentatie op 9 november van ons langverwachte boek Geboren, niet gemaakt. Dit boek biedt een wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van het levensbegin, kan ons als christenen helpen in onze meningsvorming en geeft handreikingen om het gesprek aan te gaan met andersdenkenden.

Wilt u bidden voor de inzet van het Lindeboom Instituut voor het leven – geboren en ongeboren – en ons steunen met een royale gift? Bij voorbaat hartelijk dank.

U kunt uw gift overmaken op NL47 INGB 0003 8057 45 t.n.v. Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut in Amersfoort, onder vermelding van ‘decemberbrief 2020’.

Dr. Sander Luitwieler, directeur