Lindeboom Instituut

Organisatie

BESTUUR

Het bestuur wordt gevormd door de volgende leden:

  • Dirk van Schepen MA (voorzitter)
  • Jan van Ginkel RA (penningmeester)
  • Wout Bisschop MA (secretaris)
  • Henk Jongbloed MSc
  • Prof. dr. ir. Aart Nederveen
  • Drs. Annemiek van Woudenberg – de Groot

Medewerkers:

  • Dr. Teunis Brand – directeur
  • Marieke Haan – bureaumanager
  • Tabitha Moes MA – redacteur en communicatiemedewerker
  • Arthur Alderliesten – projectcoördinator ethiek


CONSORTIUM

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut is in 2011 doorgestart door een consortium dat bestaat uit: Stichting voor Christelijke Filosofie, Reliëf, Pro Life Zorgverzekeringen, ForumC, de Theologische Universiteit Kampen en de Nederlandse Patiënten Vereniging.

De participerende organisaties hebben ieder een eigen taak binnen het Lindeboom Instituut, denk hierbij aan:

> het organiseren van bijeenkomsten

> het onderhouden van de leerstoel

> het gezamenlijk initiëren van (onderzoeks)projecten

> bijdragen aan de publiciteit en communicatie rond de leerstoel, deels binnen hun eigen achterbannen

consortium2

BELONINGSBELEID

Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding. Alleen gemaakte reiskosten worden vergoed.

De directeur ontvangt salaris volgens VSNU-schaal 12, en heeft recht op een vakantietoeslag van 8%. Gemaakte reiskosten worden vergoed.


RSIN nummer

Ons RSIN nummer is: 803307950.