Lindeboom Instituut

Leerstoel

Lindeboom Leerstoel

Missie en Visie 2014-2015 Actualiteit en Maatschappelijke Relevantie   Werkzaamheden en Publicaties  Lezingen bestellen 

*
Sinds 2014 is de landelijke Lindeboom leerstoel gevestigd aan de Theologische Universiteit te Kampen. Prof. dr. Theo Boer heeft van 2014 tot 2019 deze leerstoel bezet. Hij heeft zich de afgelopen jaren geconcentreerd op drie onderwerpen die een rol spelen in de christelijke ethiek, maar tevens van groot belang zijn voor de zorg als geheel:

  1. palliatieve zorg
  2. overbehandeling
  3. ethische vragen rond de voorspellende geneeskunde

Impact

Naast dit onderzoek verzorgt de leerstoel onderwijs in de christelijke medische ethiek voor theologiestudenten en een landelijke cursus ‘medische ethiek en religie’ voor studenten geneeskunde.

Rond de leerstoel fungeert tevens een kenniskring van 15-20 jonge professionals uit de geneeskunde en de ethiek die de leerstoel en de praktijk aan elkaar verbinden en worden ingezet voor medisch-ethische voorlichting en debat. Ook onderhoudt de hoogleraar internationale contacten met verwante medici en ethici, neemt hij intensief deel aan het publieke debat en voorziet hij politici en beleidsmakers in de zorg gevraagd en ongevraagd van advies.

Lees hier meer over de leerstoel.