Lindeboom Instituut

Missie & Visie

LindeboomInstituut_Participeer

Missie en Visie

Het Lindeboom Instituut is opgericht vanuit de overtuiging dat de christelijke traditie belangrijke motivatiebronnen bevat voor goede zorg en waardevolle ijkpunten voor ingrijpende medisch-ethische beslissingen. Ook in het huidige medisch-ethische klimaat kan de inbreng vanuit een Bijbelse mensvisie niet worden gemist.

Het Lindeboom Instituut stelt zich ten doel ertoe bij te dragen dat Bijbels-verantwoorde normen in de gezondheidszorg gehoord worden en een blijvende inspiratiebron vormen.

Dat betekent meezoeken naar het vinden van verantwoorde wegen. Maar ook het stellen van lastige vragen. Niet alleen ‘Hoe krijg ik een menswaardige dood?’. Maar ook: ‘Hoe komt het dat mensen dood willen? Welke rol spelen het niet kunnen omgaan met lijden hier in?’ En: ‘Waarom speelt in heel de zorg de ethiek zo’n marginale rol?’

Realisatie

Om dit te realiseren onderneemt het Lindeboom Instituut de volgende activiteiten:

  • een leerstoel Ethiek van de Zorg (met steun van een breder consortium bestaand uit Reliëf, Christelijke Vereniging van Zorgaanbieders; de NPV, Nederlandse Patiënten Vereniging; ForumC, Forum voor geloof, wetenschap en samenleving; Pro Life Zorgverzekeringen; de Stichting voor Christelijke Filosofie; en de Theologische Universiteit Kampen).
  • Discussie- en gespreksfora voor artsen, verpleegkundigen, zorgaanbieders, verzekeraars, zorggebruikers en ethici.
  • Debatten rond belangrijke thema’s, in samenwerking met ForumC.
  • Publicatie van de Lindeboomreeks, een serie boeken voor een breed, geïnteresseerd publiek over medisch-ethische vraagstukken.
Actualiteit en Maatschappelijke Relevantie   Leerstoel Werkzaamheden en Publicaties