Lindeboom Instituut

Invulformulier donatie

MACHTIGINGSFORMULIER

 

Om te doneren kunt u het onderstaande formulier invullen. Hartelijk dank voor uw steun aan het Lindeboom Instituut.

 

1. Verklaring gift


De ondergetekende (naam schenker)
verklaart een gift te doen aan
(naam instelling of vereniging)
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkering van (bedrag in cijfers/bedrag in letters)


2. Looptijd van de gift


Wat is de looptijd van de gift?

eenmaligjaarlijkshalfjaarlijksper kwartaalper maandanders

ingangsdatum
3. Gegevens schenker


naam en (voor)namen
straat en huisnummer; postcode en woonplaats; emailadres
rekeningnummer (IBAN)

4. Gegevens instelling of verenigingLet op! Deze gegevens zijn alvast, of worden nog door ons ingevuld.


Naam instelling of vereniging; transactienummer (relatienummer); incassantID

5. Ondertekening schenkerplaats; datum
Indien u periodiek wilt machtigen dan kunt u hieronder uw handtekening digitaal uploaden. Indien u die niet heeft, kunt u dit formulier printen, invullen en ondertekenen en zonder postzegel opsturen naar PLI, Postbus 2220, 3800 CE Amersfoort


(Let op: Alleen PDF bestanden)


6. Ondertekening namens vereniging (in te vullen door PLI)naam; functie; plaats; datum;


handtekening namens ontvanger

7. Verzenden


Alles goed ingevuld? Klik op 'Verzend' om het formulier in te sturen.
Typ de tekst: Om CAPTCHA te kunnen gebruiken moet je plugin Really Simple CAPTCHA installeren.


Hulp nodig? Wij helpen u graag telefonisch of via de e-mail. Klik hier voor onze contactgegevens.