Lindeboom Instituut

Invulformulier donatie

MACHTIGINGSFORMULIER

 

Om te doneren kunt u het onderstaande formulier invullen. Hartelijk dank voor uw steun aan het Lindeboom Instituut.

 

  1. Verklaring gift


  De ondergetekende (naam schenker)
  verklaart een gift te doen aan
  (naam instelling of vereniging)
  De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkering van (bedrag in cijfers/bedrag in letters)


  2. Looptijd van de gift


  Wat is de looptijd van de gift?

  eenmaligjaarlijkshalfjaarlijksper kwartaalper maandanders

  ingangsdatum
  3. Gegevens schenker


  naam en (voor)namen
  straat en huisnummer; postcode en woonplaats; emailadres
  rekeningnummer (IBAN)

  4. Gegevens instelling of vereniging  Let op! Deze gegevens zijn alvast, of worden nog door ons ingevuld.


  Naam instelling of vereniging; transactienummer (relatienummer); incassantID

  5. Ondertekening schenker  plaats; datum
  Indien u periodiek wilt machtigen dan kunt u hieronder uw handtekening digitaal uploaden. Indien u die niet heeft, kunt u dit formulier printen, invullen en ondertekenen en zonder postzegel opsturen naar PLI, Postbus 2220, 3800 CE Amersfoort


  (Let op: Alleen PDF bestanden)


  6. Ondertekening namens vereniging (in te vullen door PLI)  naam; functie; plaats; datum;


  handtekening namens ontvanger

  7. Verzenden


  Alles goed ingevuld? Klik op 'Verzend' om het formulier in te sturen.
  Typ de tekst: Om CAPTCHA te kunnen gebruiken moet je plugin Really Simple CAPTCHA installeren.


  Hulp nodig? Wij helpen u graag telefonisch of via de e-mail. Klik hier voor onze contactgegevens.