Lindeboom Instituut

Onderzoeksnetwerk Cultuur van het leven

Onderzoeksnetwerk Cultuur van het leven

Het onderzoeksnetwerk Cultuur van het leven is een samenwerkingsverband tussen een brede groep van christelijke organisaties. In dit netwerk bundelen zij de krachten voor onderzoek over medische ethiek en zorgethiek. In het netwerk speelt het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut een coördinerende rol.

Doel en deelnemers van het netwerk

Door samen te werken in het netwerk kunnen ‘pro life’ organisaties gezamenlijk onderzoeksprojecten uit (laten) voeren. Deze bundeling van kennis en ervaring zal worden ingezet voor brede vorming, in het onderwijs en om een goed onderbouwd geluid te laten horen in het publieke en politieke debat.

De deelnemende organisaties aan het netwerk zijn de Christelijke Hogeschool Ede, Eleos, ForumC, Lelie zorggroep, het Lindeboom Instituut, de NPV, Pro Life Zorgverzekeringen, Reliëf, Schreeuw om Leven, de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht en de VBOK. De projecten zullen worden uitgevoerd door wisselende consortia van partners.

Projectcoördinator

De projectcoördinator van het onderzoeksnetwerk is Arthur Alderliesten. In deze functie faciliteert hij onderzoeksprojecten en werkt mee aan het onderzoek.

Voor meer informatie over het netwerk en (mogelijke) onderzoeksprojecten kan contact worden opgenomen met de projectcoördinator, Arthur Alderliesten (alderliesten@lindeboominstituut.nl, 06 50 73 12 75).


Eerste onderzoek: ethische vragen rond het levenseinde

Het project dat als eerste is gestart, gaat over ethische vragen rond het levenseinde (euthanasie, ‘voltooid leven’, palliatieve zorg). Over de ethiek rond het levenseinde – euthanasie, ‘voltooid leven’, palliatieve zorg e.d. – is al veel onderzoek uitgevoerd en wordt nog steeds gedaan.

Uit de eerste verkenning blijkt dat er al veel onderzoek is gedaan naar deze thema’s en dat er ook al veel informatie beschikbaar is. Het project is daarom gestart met een literatuuronderzoek, om de huidige kennis en mogelijke lacunes in kaart te brengen.

De projectpartners zijn: Eleos (KICG), Lelie zorggroep, NPV, Prolife Zorgverzekeringen en Sallux. De resultaten van deze literatuurstudie zullen voor het einde van 2021 worden opgeleverd.

Voor meer informatie over dit onderzoeksproject kan contact worden opgenomen met de projectcoördinator, Arthur Alderliesten (zie boven voor contactgegevens).