Lindeboom Instituut

Doneren

DONEREN

 

Uw steun is van groot belang om het werk van het Lindeboom Instituut voort te zetten. Onderzoek, meedoen aan het publieke debat, het organiseren van lezingen en het geven van onderwijs zijn allemaal taken die veel tijd vergen. Zonder u kunnen wij ons werk niet voortzetten.

Steunt u de beschermwaardigheid van het leven? Steun ons dan door middel van uw financiële bijdrage. U kunt ons machtigen middels onderstaand formulier een maandelijks bedrag van uw rekening te schrijven. Uw financiële steun – eenmalig of op regelmatige basis – is dan ook zeer welkom.

 

Kiest u voor een regelmatige donatie en is uw emailadres bij ons bekend, dan houden we u graag op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief.

 

Ik wil graag donerenEENMALIG OF VAKER

  • Maak uw financiële bijdrage over op NL47 INGB 0003 8057 45 t.n.v. het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut in Amersfoort.
  • Machtig ons via het online machtigingsformulier.
  • Machtig ons via een periodieke machtiging bij uw bank.

VOORDELIG GEVEN

 

Het Lindeboom Instituut is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarom aftrekbaar van de belasting. Dat betekent dat een gift aan ons instituut fiscaal aantrekkelijk kan zijn. Lees hier meer over onze ANBI-status.

SCHENKEN EN NALATEN

 

1. Periodieke schenking

Overweegt u de Lindeboom Instituut enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijker dan een of meer ‘gewone’ giften. Periodieke schenkingen zijn namelijk volledig aftrekbaar op voorwaarde dat u zich verplicht minstens vijf jaar achter elkaar jaarlijks een vast bedrag te schenken. ‘Gewone’ giften daarentegen zijn slechts aftrekbaar wanneer ze meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen.

 

Voor fiscale vragen over schenkingen kunt u ook bellen met de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) of kijken op de website van de belastingdienst.

2. Eenmalige schenking

U wilt een bedrag in geld liever niet periodiek maar ‘eenmalig’ schenken, maar wel zó dat u ook nog fiscaal voordeel heeft. Maak het bedrag gewoon over op ons boven genoemde rekeningnummer. Het dagafschrift van uw bank of een kwitantie is voldoende bewijs voor de fiscus. Voorwaarde is wel dat dit bedrag of het totaal van uw giften (aan meerdere doelen) binnen een jaar meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedraagt.

 

Ook in dit geval kunt u voor fiscale vragen bellen met de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) of kijk op de website van de belastingdienst.

3. Nalatenschappen / legaten

Als u besluit om een deel van uw nalatenschap te bestemmen voor het Lindeboom Instituut dan weet u dat u investeert in de vorming van jonge mensen die al snel verantwoordelijke posities in onze samenleving innemen.

 

Daarvoor moet er een officieel testament komen, opgemaakt door een notaris. U kunt onze stichting in uw testament opnemen als legataris of als erfgenaam. In het eerste geval, legataris, gaat het een specifiek omschreven bedrag maar het kan ook om één of meer goederen gaan. In het tweede geval bepaalt u in uw testament dat het Lindeboom Instituut erfgenaam van uw nalatenschap wordt. Als u meerdere erfgenamen aanwijst bepaalt u zelf op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam straks recht heeft.

 

Wij zijn als ANBI geen successierecht verschuldigd over de verkrijgingen uit nalatenschappen.

Ja, ik wil graag nu doneren.