Lindeboom Instituut

Blog

Stef Groenewoud: www.jonneke.nl

Op vrijdag 2 juni 2023 om 15.00u zal prof. dr. Stef Groenewoud zijn oratie houden  in het kader van zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Ethiek van de Zorg aan de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht. De oratie zal plaatsvinden in de Janskerk te Utrecht.

De oratie heeft het thema: geografische verschillen in de zorg rond het levenseinde in relatie tot perspectieven op waardigheid en waardig sterven.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Meer informatie over de aanmelding zal t.z.t. gepubliceerd worden op deze pagina.

Prof. dr. ir. Henk Jochemsen (foto: Gea Gort)

Henk Jochemsen (foto: Gea Gort)

Op vrijdag 10 februari 2023 zal prof. dr. ir. Henk Jochemsen zijn afscheidsrede als bijzonder hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht houden. Hij was bijzonder hoogleraar aan de VU van 1998-2009 en aan de TU Kampen|Utrecht in 2020-2022.

Prof. Jochemsen zal tijdens de samenkomst een afscheidscollege geven getiteld: “Naar een hermeneutische benadering van ethiek van nieuwe technologieën in de geneeskunde”.

De samenkomst wordt gehouden in de Aula van de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht, Plompetorengracht 3 te Utrecht en begint om 15.00 uur. Na afloop is er een receptie in het Universiteitsgebouw.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. U kunt u aanmelden op de website van de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht.

Zaterdag 2 oktober

Symposium ‘Levenseindewet, summum van vrije wil?’ Een juridische, ethische en medische verkenning

Juristenvereniging Pro Vita (JPV) organiseert een symposium met debat op zaterdag 2 oktober 2021 ten behoeve van de brede maatschappelijke discussie en de politieke besluitvorming over voltooid leven en autonomie. Tijdens de debatten is er ook ruimte voor andere actuele ontwikkelingen rondom het levenseinde.

Iedere geïnteresseerde is van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen: juristen, professionals in de zorg en het medisch-ethische domein, politici, ouderenorganisaties en anderen.

Het symposium zal worden uitgezonden via online Livestream. Zie voor meer informatie en aanmelding de website van Provita.

Op 9 november 2020 organiseerde het Lindeboom Instituut samen met de NPV een digitale boekpresentatie van Geboren, niet gemaakt. Reflecties op het levensbegin

Geboren, niet gemaakt is het 21e deel van de Lindeboomreeks. In het boek worden allerlei ethische vragen behandeld op het gebied van de conceptie, abortus en prenataal onderzoek, in het licht van de meest recente medische en technische ontwikkelingen.

De opname van de boekpresentatie is via Youtube terug te kijken.

Het boek kost €19,95 (exclusief €2,50 verzendkosten). U kunt het bestellen door een e-mail te sturen naar info@lindeboominstituut.nl. Het boek is ook verkrijgbaar via de boekhandel.

 

Geboren, niet gemaakt in het nieuws

Het Nederlands Dagblad interviewde Dick Mul (redacteur en mede-auteur) over het boek.
Het Reformatorisch Dagblad schreef een verslag van de boekpresentatie.

 

Programma boekpresentatie

  • Opening door dr. Sander Luitwieler, directeur van het Lindeboom Instituut.
  • Toelichting op de inhoud en totstandkoming van het boek door prof. dr. Theo Boer (hoogleraar ethiek van de zorg en hoofdredacteur van Geboren, niet gemaakt)
  • Korte lezing van prof. dr. ir. Henk Jochemsen, onderzoekshoogleraar namens het Lindeboom Instituut aan de Theologische Universiteit Kampen en mede-auteur van Geboren, niet gemaakt.
  • Korte lezing door Charlotte Lockefeer MA. Charlotte Lockefeer is filosoof. Ze is als communicatieadviseur werkzaam bij het Rathenau Instituut. Voorheen was ze onderzoeker bij de Teldersstichting. Ze spreekt op persoonlijke titel.
  • Gesprek tussen Henk Jochemsen en Charlotte Lockefeer onder leiding van Diederik van Dijk (directeur NPV).
  • Sluiting door Diederik van Dijk.