Lindeboom Instituut

Blog

Op vrijdag 2 juni 2023 spreekt Stef Groenewoud zijn inaugurele rede uit, getiteld: “Waar je woont is hoe je sterft? Ethische reflecties op recht(v)(w)aardige zorg rond het levenseinde”.

De bijeenkomst vindt plaats in de Janskerk, Janskerkhof 26 in Utrecht en begint om 15.00 uur. Dit sluit aan op het symposium over “De Zorgende Gemeenschap.”

Aanmelding verloopt via de website van de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht.

 

Oratie 2 juni

 

Symposium ter gelegenheid van de inauguratie van prof. dr. Stef Groenewoud

“Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Het helpt mensen om een goed leven te leiden, zelf en met elkaar. Wanneer de gezondheid wankelt, wil iedereen kunnen rekenen op goede, toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning op basis van de (para)medische, verpleegkundige en gemeentelijke expertise. Die zorg staat echter toenemend onder druk. Als we niets doen, dreigt de zorg vast te lopen. We moeten daarom aan de slag. De zorgsector, de politiek en de samenleving als geheel; alleen samen kunnen we de zorg toekomstbestendig maken.”

Dit zijn de openingszinnen van de tekst van het Integraal Zorgakkoord (IZA): de routekaart voor de zorg voor de jaren 2023 tot en met 2026. Het beleid dat in het IZA wordt geschetst, bevat elementen van marktwerking en competitie (zorg moet waarde toevoegen, doelmatig zijn, de beste zorg moet ingekocht worden), maar bespreekt ook de noodzaak van samenwerking, eigen verantwoordelijkheid en preventie. Welke ideologische opvattingen over een rechtvaardig zorgstelsel bieden de beste waarborgen voor een toekomstbestendige gezondheidszorg, die voor iedereen toegankelijk is – ongeacht afkomst, achtergrond, inkomen of woonplaats?

In dit symposium

 1. Verkennen we de meerwaarde van drie ideologische invalshoeken:
  • Gereguleerde marktwerking, met spreker dr. David Ikkersheim
  • De Rooms-Katholieke Sociale Leer, (gebaseerd op de principes van menselijke waardigheid, proportionaliteit, subsidiariteit en ‘the common good’) met spreker dr. Richard Steenvoorde;
  • De sociale gemeenschap als drager van moreel kapitaal: Roel Kuiper.
 2. Ontdekken we dat de toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg niet overal in ons land niet overal gelijk zijn: er zijn belangrijke geografische verschillen (spreker: Gert Westert)
 3. Lichten we achtereenvolgens drie cases uit, als voorbeeld van toegankelijke, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige zorg voor iedereen die het nodig heeft:
  • “Wat is jouw trompet? Positieve Gezondheid in de praktijk”: Andre Heuvelman over hoe hij ondanks zijn fysieke beperking top-trompettist werd bij o.a. het Rotterdams Filharmonisch Orkest.
  • “Hoe betrekken we het informele zorgnetwerk onder migranten?” Jennifer van den Broeke, Stichting Pharos
  • “Terminale zorg doe je samen”: Vrijwilligersnetwerk palliatieve terminale thuiszorg van de Nederlandse Patientenvereniging. Arianne Diepeveen, NPV.

Programma 

Locatie: Theologische Universiteit, Plompetorengracht 3, Utrecht 

09.30u Inloop met koffie en thee

10.00u Welkom 

Prof. dr. George Harinck, rector van de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht en prof. dr. Stef Groenewoud 

Blok 1: Drie visies op de inrichting van een rechtvaardig, toekomstbestendig zorgstelsel  

 • David Ikkersheim 
 • Richard Steenvoorde 
 • Roel Kuiper

Blok 2: De zorg is niet overal in Nederland hetzelfde

Prof. dr. Gert P. Westert, Radboud Universiteit Nijmegen
Met reacties van David Ikkersheim, Richard Steenvoorde en Roel Kuiper

Lunch

Blok 3: Drie praktijkvoorbeelden van zelf- en ‘samenredzaamheid’

 • Jennifer van den Broeke (Pharos) 
 • André Heuvelman 
 • Arianne Diepeveen (NPV)

14.00u Afsluiting 

Aanmelding loopt via de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht.

Aansluitend op dit symposium spreekt om 15.00u prof. dr. Stef Groenewoud zijn oratie uit in de Janskerk. Lees er hier meer over.
De tekst op deze pagina is ontleend aan de pagina van de tukampen.nl

Stef Groenewoud: www.jonneke.nl

Op vrijdag 2 juni 2023 om 15.00u zal prof. dr. Stef Groenewoud zijn oratie houden  in het kader van zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Ethiek van de Zorg aan de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht. De oratie zal plaatsvinden in de Janskerk te Utrecht.

De oratie heeft het thema: geografische verschillen in de zorg rond het levenseinde in relatie tot perspectieven op waardigheid en waardig sterven.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Meer informatie over de aanmelding zal t.z.t. gepubliceerd worden op deze pagina.

Zaterdag 2 oktober

Symposium ‘Levenseindewet, summum van vrije wil?’ Een juridische, ethische en medische verkenning

Juristenvereniging Pro Vita (JPV) organiseert een symposium met debat op zaterdag 2 oktober 2021 ten behoeve van de brede maatschappelijke discussie en de politieke besluitvorming over voltooid leven en autonomie. Tijdens de debatten is er ook ruimte voor andere actuele ontwikkelingen rondom het levenseinde.

Iedere geïnteresseerde is van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen: juristen, professionals in de zorg en het medisch-ethische domein, politici, ouderenorganisaties en anderen.

Het symposium zal worden uitgezonden via online Livestream. Zie voor meer informatie en aanmelding de website van Provita.

Op 9 november 2020 organiseerde het Lindeboom Instituut samen met de NPV een digitale boekpresentatie van Geboren, niet gemaakt. Reflecties op het levensbegin

Geboren, niet gemaakt is het 21e deel van de Lindeboomreeks. In het boek worden allerlei ethische vragen behandeld op het gebied van de conceptie, abortus en prenataal onderzoek, in het licht van de meest recente medische en technische ontwikkelingen.

De opname van de boekpresentatie is via Youtube terug te kijken.

Het boek kost €19,95 (exclusief €2,50 verzendkosten). U kunt het bestellen door een e-mail te sturen naar info@lindeboominstituut.nl. Het boek is ook verkrijgbaar via de boekhandel.

 

Geboren, niet gemaakt in het nieuws

Het Nederlands Dagblad interviewde Dick Mul (redacteur en mede-auteur) over het boek.
Het Reformatorisch Dagblad schreef een verslag van de boekpresentatie.

 

Programma boekpresentatie

 • Opening door dr. Sander Luitwieler, directeur van het Lindeboom Instituut.
 • Toelichting op de inhoud en totstandkoming van het boek door prof. dr. Theo Boer (hoogleraar ethiek van de zorg en hoofdredacteur van Geboren, niet gemaakt)
 • Korte lezing van prof. dr. ir. Henk Jochemsen, onderzoekshoogleraar namens het Lindeboom Instituut aan de Theologische Universiteit Kampen en mede-auteur van Geboren, niet gemaakt.
 • Korte lezing door Charlotte Lockefeer MA. Charlotte Lockefeer is filosoof. Ze is als communicatieadviseur werkzaam bij het Rathenau Instituut. Voorheen was ze onderzoeker bij de Teldersstichting. Ze spreekt op persoonlijke titel.
 • Gesprek tussen Henk Jochemsen en Charlotte Lockefeer onder leiding van Diederik van Dijk (directeur NPV).
 • Sluiting door Diederik van Dijk.