Lindeboom Instituut
Organisatie

BESTUUR

 

Het bestuur wordt gevormd door de volgende leden:

  • Drs. P. Sneep, voorzitter
  • Dhr. D. den Hollander, penningmeester
  • Drs. W. Vollbehr, secretaris
  • Dr. C.G. Boshuijzen – van Burken
  • Dhr. D. van Schepen MA
  • Dhr. ing. A.F. de Visser, MA
  • Drs. A. van Woudenberg – de Groot

Medewerkers

  • Dr. S. (Sander) Luitwieler – directeur
  • Drs. I. Bennebroek – medewerker communicatie & PR
  • Mw. M. Haan – secretarieel en administratief medewerker

RELATIES

 

Het Lindeboom Instituut wordt bijgestaan door een Raad van Advies, waarin organisaties zijn vertegenwoordigd die zich toeleggen op hulpverlening en/of zich inzetten voor de beschermwaardigheid van mensen in alle levensstadia. Het Lindeboom Instituut participeert in het Instituut voor CultuurEthiek (ICE), samen met de Evangelische Hogeschool en de Stichting voor Christelijke Filosofie te Amersfoort.

 

Het Lindeboom Instituut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Bioethiek (NVBe) en van de Europese Vereniging van Centra voor Medische Ethiek (EACME).

PARTICIPANTEN

 

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut is in 2011 doorgestart door een consortium dat bestaat uit: de Stichting voor Christelijke Filosofie, Reliëf, Pro Life Zorgverzekeringen, ForumC, de Theologische Universiteit Kampen en de Nederlandse PatiëntenVereniging.

 

De participerende organisaties hebben ieder een eigen taak binnen het Lindeboom Instituut, denk hierbij aan:

 

> het organiseren van bijeenkomsten

 

> het onderhouden van de leerstoel

 

> het gezamenlijk initiëren van (onderzoeks)projecten

 

> bijdragen aan de publiciteit en communicatie rond de leerstoel, deels binnen hun eigen achterbannen

 

consortium2

BELONINGSBELEID

Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding. Alleen gemaakte reiskosten worden vergoed.

De directeur ontvangt salaris volgens VNSU-schaal 11, en heeft recht op een vakantietoeslag van 8%. Gemaakte reiskosten worden vergoed.

Voor de directeur is een pensioenverzekering afgesloten. De premie wordt voor 50% door de stichting betaald.

*

 

RSIN nummer

Ons RSIN nummer is: 803307950