Lindeboom Instituut

Vacature directeur

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut en Stichting voor Christelijke Filosofie zijn op zoek naar een

Directeur (0,8 fte)

 

Wie zijn wij?

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut levert een bijdrage aan het doordenken van medisch-ethische thema’s vanuit een christelijk perspectief. Het doet dat door middel van cursussen, bijdragen in de media, lezingen en adviezen en wetenschappelijk onderzoek, resulterend in publicaties. Met dit alles ondersteunt het Lindeboom Instituut artsen (in opleiding), andere zorgverleners, zorgvragers en beleidsmakers bij ethische en levensbeschouwelijke vragen in de zorg.

Stichting voor Christelijke Filosofie wil het christelijk-filosofische gedachtegoed doordenken, actualiseren en doorgeven. We doen dit door middel van onderwijs en onderzoek aan universiteiten, lezingen, debatten en publicaties. Daarmee willen we bijdragen aan de vorming van huidige en toekomstige generaties hoger opgeleiden, met bijzondere aandacht voor studenten.

Met onze missie kiezen we voor een inhoudelijke profilering. We hebben geen unieke doelgroep of aanpak, maar wel een unieke inhoud: christelijke filosofie. Deze inhoud is bepalend voor onze identiteit en ons bestaansrecht. Zie ook www.christelijkefilosofie.nl.

Deze stichtingen vormen een personele unie, waardoor ze onder hetzelfde bestuur vallen. Ook de medewerkers van het bureau werken voor beide stichtingen. De aanstelling van de directeur is 0,6 fte voor Stichting voor Christelijke Filosofie en 0,2 fte voor het Lindeboom Instituut.

Wij zoeken een directeur…

 • met visie op het belang van christelijke filosofie en medische ethiek en op de rol die ze kunnen spelen in onze maatschappij.
 • die bekend is met het gedachtegoed van beide stichtingen en hun missie en visie deelt.
 • met academisch denkniveau en een praktische inslag.
 • die in staat is op een inspirerende manier leiding te geven aan en samen te werken met de medewerkers van het bureau, het bestuur van de stichtingen, de hoogleraren en andere geledingen van de stichtingen.
 • die in staat is de belangen van de stichtingen te behartigen bij universiteiten en andere partners.
 • die communicatief vaardig is en zijn of haar netwerken kan benutten ten dienste van de stichtingen.
 • die in staat is om nieuwe fondsen binnen te halen, projectplannen te schrijven en de financiële vaardigheden heeft om begrotingen op te stellen en te beoordelen.

Takenpakket van de directeur:

 • Zorg dragen voor de continuïteit en vernieuwing van het werk van beide stichtingen, met als belangrijke focus de leerstoelen.
 • Contacten onderhouden met donateurs, sponsors en verwante organisaties.
 • Uitbouwen van het kennisnetwerk.
 • Beleid uitdenken, uitwerken en uitvoeren, in samenwerking met het bestuur.
 • Leiding geven aan het bureau van de stichtingen. Het bureau voert de administratie van leden, donateurs en abonnees, verzorgt de financiële administratie, onderhoudt de websites, verzorgt de communicatie, organiseert conferenties en vergaderingen en ondersteunt het bestuur en andere organen. Daarnaast beheert het bureau het archief en de bibliotheek.

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende en afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid voor het uitdenken en uitvoeren van beleid voor beide stichtingen.
 • Werken in een klein team op het bureau en tegelijkertijd met een grote kring interne en externe contacten.
 • Een jaarcontract voor 0,8 fte, met uitzicht op een vaste aanstelling. De functie is ingedeeld in schaal 12 van de cao-universiteiten (VSNU). De inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast bieden we 8% vakantiegeld en een bijdrage voor pensioenopbouw (door maandelijkse storting op de bankrekening van de werknemer, niet via een pensioenfonds).

De gewenste startdatum is bespreekbaar, maar bij voorkeur niet later dan 1 september 2022. Nadere informatie omtrent de functie is te verkrijgen bij de voorzitter van het bestuur, Dirk van Schepen MA (dirkvanschepen1@gmail.com; 06-33608269).

Sollicitaties (motivatiebrief + curriculum vitae) kunnen tot 29 april 2022 worden gericht aan de secretaris van het bestuur, dr. Wout Bisschop (woutbisschop@gmail.com).