Lindeboom Instituut
Onderzoek

ONDERZOEK

 

Het Lindeboom Instituut bestudeert medisch ethische vraagstukken. Dit onderzoek kan qua thematiek in vier clusters worden ingedeeld, namelijk:

 

 

Ethiek en levensbeschouwing i.v.m. professionaliteit en gezondheidszorgbeleid 

 

In dit cluster gaat het onder meer om de vraag hoe professionaliteit zich verhoudt tot levensbeschouwing en tot de organisatie en financiering van de gezondheidszorg. Centraal staat hierbij de opvatting dat professionaliteit een samenhangend geheel is van menselijk handelen dat gericht is op de realisatie van een bepaalde waarde. In zorgverleningpraktijken is dat de waarde van gezondheid. Daardoor heeft de zorgverleningpraktijk een ethische gerichtheid. Dit vormt de basis van de professionele activiteiten.

U vindt op deze site diverse publicaties van het Lindeboom Instituut op het gebied van Ethiek en levensbeschouwing i.v.m. professionaliteit en gezondheidszorgbeleid.

Zorg rond het levenseinde en levensbeëindigend handelen

 

De studies op dit gebied zijn gericht op een bezinning op ethische vragen die zich voordoen in de zorg in de laatste levensfase. De ontwikkelingen met betrekking tot euthanasie in Nederland komen hierin ook aan de orde. rolstoel
Op deze website vindt u diverse publicaties van het Lindeboom Instituut op het gebied van Zorg rond het levenseinde en levensbeëindigend handelen.

Biotechnologie en klinische genetica

 

In het derde cluster staat de vraag naar de goede mogelijkheden van medische zorg die voortkomen uit nieuwe medisch technische ontwikkelingen centraal. Maar het gaat hierbij ook om de grenzen aan medisch-technische of biotechnische beheersing van de mens en in het bijzonder van de menselijke vrucht en van levende organismen in bredere zin.
Klik hier voor publicaties van het Lindeboom Instituut op het gebied van Biotechnologie en klinische genetica.

Diversen

 

Het vierde cluster bevat onderwerpen die niet of niet geheel onder de vorige clusters vallen, maar wel ethische vragen oproepen. Het gebruik van de morning-afterpil en orgaandonatie zijn voorbeelden van dergelijke onderwerpen.

Neem voor onderzoek contact met ons op!