Lindeboom Instituut

ANBI

NAAM

Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut.


BESTUUR

De leden van het bestuur van de stichting kunt u teruglezen op de pagina over onze organisatie.

DOELSTELLING

De  stichting heeft ten doel de bevordering van een voortdurende bezinning op de grondslagen van de ethiek van de gezondheidszorg en de handhaving van hoge, wel omschreven ethische normen en standaarden in de Geneeskunst, zulks in het licht van de Bijbel en deze als grond en norm voor de Christelijke levensovertuiging inzake de mens als schepsel en beelddrager van God.

BELEIDSPLAN

Het bestuur onderscheidt twee kerntaken:

  • De wetenschappelijke taak: het doen van wetenschappelijk onderzoek naar ethische aspecten van medische technologie, medische behandelingen en de inrichting van de zorg vanuit christelijk perspectief;
  • De profetische taak: bijdragen aan het publieke debat op het gebied van medische ethiek en ethiek van de gezondheidszorg vanuit christelijk perspectief.

Deze twee kerntaken hangen nauw met elkaar samen. Profetisch spreken vereist een gedegen kennis van het betrokken gebied en kennis van het betrokken gebied wordt verrijkt door profetisch inzicht.

FINANCIELE VERANTWOORDING EN UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

In het Jaarverslag van het instituut kunt u de financiële verantwoording en de uitgeoefende activiteiten teruglezen.

2013:

 

voorgaande jaren:

 

RSIN

8033.07.950

BELONINGSBELEID

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun inspanningen voor de Stichting en vereniging. Bijzondere onkosten kunnen worden vergoed (in overleg).

 

Ja, ik wil graag nu doneren.