Lindeboom Instituut

Nieuwe leergang over Zorgethiek

Zorgethiek vanuit christelijk perspectief

Leergang voor professionals

Ben jij als professional werkzaam in de zorg en krijg je in de beroepspraktijk regelmatig te maken met zorgethische vragen? Dan is de leergang ‘Zorgethiek vanuit christelijk perspectief’ voor jou bedoeld.

In de leergang Zorgethiek vanuit christelijk perspectief word je toegerust om zorgethische dilemma’s te identificeren en methodisch te analyseren, en ze met vertrouwen in je eigen organisatie aan de orde te stellen. Je bent weer up-to-date waar het de inhoudelijke en theoretische basiskennis en actuele ontwikkelingen betreft en je gaat intensief aan de slag met je persoonlijke (professionele) vorming. Daarbij maken we gebruik van casuïstiek uit je eigen beroepspraktijk, zodat de nieuw opgedane kennis en vorming relevant en direct toepasbaar is.

Praktische informatie over inhoud van de leergang, data en inschrijven zijn te vinden op www.weetwatjegeloof.nl.

 

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van de leergang zijn het prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut, de Lindeboomleerstoel (Theologische Universiteit Kampen) en de Christelijke Hogeschool Ede. Namens het Lindeboom Instituut zijn prof. dr. Henk Jochemsen en Arthur Alderliesten betrokken bij de leergang. De organisatie is in handen van Weetwatjegelooft.nl en Permanente Educatie Predikanten. Deze cursus wordt aangeboden met steun van Pro Life Zorgverzekeringen. De initiatiefnemers willen door middel van deze leergang bijdragen aan het vormen van kader om in organisaties en de samenleving op te komen voor zorg geïnspireerd door het Evangelie.