Lindeboom Instituut
Projecten

PROJECTEN

 

Om u een indruk te geven van waar het Lindeboom Instituut zich mee bezig houdt, leest u hieronder in het kort iets over de lopende projecten.

 

Met de projecten zet het instituut zich niet alleen in voor een ethische overdenking van ontwikkelingen in de gezondheidszorg, maar draagt het ook bij aan een praktisch toepasbare invulling van betere menswaardige zorg vanuit een christelijke visie.

 

LindeboomInstituut_Projecten

Project | Informare

In het Netwerk Palliatieve Zorg N/O Flevoland krijgen palliatieve patiënten en hun mantelzorgers sinds 2010 de Informare aangeboden. Dit is een informatiedrager waarin patiënten en mantelzorgers overzicht krijgen over alle informatie rond palliatieve zorg. Met de Informare regisseren patiënten en mantelzorgers zelf welke informatie, wanneer, door wie wordt gegeven. De Informare is persoonsgebonden en wordt gevuld met informatie waaraan de eigenaar op dat moment behoefte heeft.

 

Lees hier het hele verslag van dit project.

Of ga naar de kennisvindplaats goede voorbeelden palliatieve zorg