Lindeboom Instituut

Leerstoel


Lindeboomleerstoel Ethiek van de Zorg

De Lindeboomleerstoel Ethiek van de Zorg is sinds 2014 gevestigd aan de Theologische Universiteit Kampen. De vestiging van de bijzondere leerstoel is een gezamenlijk initiatief van het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut, gevestigd in Amersfoort, en de Theologische Universiteit Kampen. Van 1 september 2014 tot 1 september 2019 werd de leerstoel bezet door prof. dr. Theo Boer .

Sinds 1 juli 2020 is prof. dr. ir. Henk Jochemsen aangesteld als onderzoekshoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen namens het Lindeboom Instituut. Hij zal deze interim-functie vervullen tot eind juni 2022.

Per 1 september 2022 zal dr. Stef Groenewoud benoemd worden tot nieuwe Lindeboomhoogleraar. Lees hier meer over deze aanstelling.

Onderzoek

Het Lindeboom Instituut bestudeert medisch ethische vraagstukken. Naast de Lindeboomhoogleraar, speelt het recent opgerichte onderzoeksnetwerk ‘Cultuur van het leven’ een belangrijke rol in het onderzoek. In het netwerk speelt het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut een coördinerende rol. Het instituut heeft per 1 oktober 2020 Arthur Alderliesten aangesteld als projectcoördinator ethiek. In deze functie zal Alderliesten de onderzoeksprojecten faciliteren.

De deelnemende organisaties aan het netwerk zijn de Christelijke Hogeschool Ede, Eleos, ForumC, Lelie zorggroep, het Lindeboom Instituut, de NPV, Pro Life Zorgverzekeringen, Reliëf, Schreeuw om Leven, de Theologische Universiteit Kampen en de VBOK.

Momenteel loopt er een onderzoek naar ethische vragen rond het levenseinde.

Lees meer over het onderzoeksnetwerk ‘Cultuur van het leven’.