Lindeboom Instituut

Nieuws

Werkt u in de zorg en krijgt u in uw beroepspraktijk regelmatig te maken met zorgethische vragen? Dan is de leergang ‘Ethiek van de zorg vanuit christelijk perspectief’ voor u bedoeld.

Met twaalf deelnemers was de eerste editie van de leergang Ethiek van de Zorg een succes. Daarom wordt komend jaar een nieuwe editie georganiseerd van de leergang Ethiek van de Zorg door het Lindeboom Instituut in samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht, de Christelijke Hogeschool Ede en weetwatjegelooft.nl.

In de leergang worden zorgprofessionals toegerust om vanuit een christelijk perspectief zorgethische vragen te herkennen, te analyseren en met vertrouwen in  hun eigen organisatie aan de orde te stellen. De leergang biedt actuele theoretische onderbouwing op het gebied van medisch-ethische vraagstukken. Daarbij maken we gebruik van casuïstiek uit uw eigen beroepspraktijk, zodat de nieuw opgedane kennis en vorming relevant en direct toepasbaar is.

Deze editie van de leergang bestaat uit acht cursusdagen in de periode van 16 januari tot 8 mei 2023.

Lees op de website van weetwatjegelooft.nl meer over de leergang en de mogelijkheid om u aan te melden.

Wegens de voorgenomen verhuizing van het bureau van het Lindeboom Instituut naar Utrecht, komt er per 1 december 2022 kantoorruimte vrij in een mooi, huiselijke kantoorpand, centraal gelegen aan de Bergstraat 33 in Amersfoort. Het gaat om een kantoor op de begane grond van 22m2.

De huur bedraagt €395 huur per maand, de servicekosten bedragen ongeveer €200 per maand (gebruik keuken, koffie, schoonmaak, elektra, gas, water en onderhoud).

Er kan daarnaast gebruik worden gemaakt van de vergaderzaal en 2 keukentjes. Het pand wordt gedeeld met een aantal christelijke organisaties.

De locatie is slechts 7 tot 10 minuten lopen vanaf station Amersfoort Centraal en beschikt over enkele privé-parkeerplaatsen waarvan gebruik gemaakt kan worden. Ook het historische stadscentrum is slechts enkele minuten lopen vanaf het pand.

Overname meubilair en ingangsdatum in overleg. Interesse? Bel 033-4328288 of mail naar info@lindeboominstituut.nl.

Het bestuur van het Lindeboom Instituut benoemt Teunis Brand per 1 september 2022 tot directeur. Hij is momenteel al bij de stichting werkzaam als redacteur en communicatiemedewerker. Hij volgt Sander Luitwieler op, die onlangs afscheid nam.

Dirk van Schepen, voorzitter van het bestuur: “Met Teunis krijgen we iemand die ons werk en onze uitdagingen van binnenuit kent en die direct mee vorm kan geven aan de doelen waar we de komende jaren met elkaar aan gaan werken. Hij is iemand die vertrouwd is met ons gedachtegoed, zich heeft laten kennen als een goede communicator en organisator en bovendien als plezierig in de samenwerking. We zien uit naar wat zijn nieuwe rol hem en ons zal brengen.”

“Ik heb veel zin om aan de slag te gaan met deze uitdaging. Ik heb veel geleerd van mijn voorganger Sander Luitwieler en ook van Simon Polinder, die na het vertrek van Sander onze interim-directeur was. Ik wil me in mijn nieuwe rol sterk maken voor vernieuwing en verjonging van onze beweging”, aldus Teunis.

Teunis Brand is sinds augustus 2019 werkzaam bij het Lindeboom Instituut en Stichting voor Christelijke Filosofie als redacteur en communicatiemedewerker. Teunis Brand studeerde economie in Rotterdam en volgde de master Christian Studies of Science and Society aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkte eerder als projectonderzoeker bij het Wetenschappelijke Instituut van de ChristenUnie en als promovendus aan Wageningen University. In 2020 verdedigde hij zijn proefschrift over bedrijfsethiek.

Teunis Brand wordt ook directeur van Stichting voor Christelijke Filosofie.

Dr. Stef Groenewoud nieuwe Lindeboomhoogleraar

Het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut benoemt dr. Stef Groenewoud (1977) per 1 september 2022 als bijzonder hoogleraar Ethiek van de zorg aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht. Groenewoud is als gezondheidswetenschapper en ethicus verbonden aan IQ Healthcare, een wetenschappelijke onderzoeksafdeling van het Radboudumc.

Stef Groenewoud volgt prof. dr. Theo Boer op, die in 2019 afscheid nam als houder van de Lindeboomleerstoel. Na het vertrek van Theo Boer was de leerstoel tijdelijk op een andere manier ingevuld, met de aanstelling van prof. dr. ir. Henk Jochemsen als onderzoekshoogleraar (sinds 1 juli 2020). Het Lindeboom Instituut en de TU zijn Henk Jochemsen erg dankbaar voor de invulling die hij gaf aan ethische bezinning, onderwijs en toerusting op het gebied van medische ethiek.

Het doel van de Lindeboomleerstoel is bij te dragen aan onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling over medisch-ethische thema’s vanuit christelijk perspectief. Groenewoud zal zich onder andere gaan bezighouden met ethische vragen rond het levenseinde, het gezondheidszorgstelsel en preventieve gezondheidszorg.

Simon Polinder, interim-directeur van het Lindeboom Instituut: “Stef Groenewoud brengt veel kennis, ervaring en een groot netwerk mee op het gebied van gezondheidswetenschappelijk onderzoek en medische ethiek. We zijn daarom erg blij met zijn benoeming als Lindeboomhoogleraar. Ik zie veel mogelijkheden voor kruisbestuiving tussen zijn werk aan het Radboudumc, de ethische bezinning aan de TU en het Lindeboom Instituut.”

Roel Kuiper, rector van de TU: “Verheugend om te zien dat het werk van de Lindeboomleerstoel doorgaat. Er is sinds het werk van prof. dr. J. Douma altijd een sterke band geweest tussen de theologische bezinning aan de TU en de bezinning op medisch-ethische vraagstukken. We zien in Stef Groenewoud een aanwinst voor onze universiteit en ik hoop en verwacht dat hij hier zijn vleugels verder kan uitslaan.”

 

Dr. Stef Groenewoud (foto: www.jonneke.nl)


Loopbaan Stef Groenewoud

Groenewoud studeerde gezondheidswetenschappen en toegepaste ethiek. Van 2001 tot 2008 was hij als onderzoeker verbonden aan de afdeling Beleid en Management Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Hij promoveerde in 2008 op een proefschrift over de factoren die het keuzeproces van patiënten in de gezondheidszorg beïnvloeden. Van 2005 tot en met 2013 werkte Groenewoud als consultant voor KPMG Plexus. Zijn adviespraktijk speelde zich hoofdzakelijk af in de ouderenzorg, eerstelijnszorg, GGZ en zorgverzekeraars. Sinds 2013 is hij verbonden aan het Radboudumc, waar veel van zijn onderzoek draait om de gezondheidswetenschappelijke en ethische aspecten van ‘goede zorg rond het levenseinde’, ‘geografische verschillen in de zorg’ en ‘rechtvaardige zorgstelsels’. Sinds 2019 participeert hij in het Moral Compass Project, een meerjarig onderzoeksproject van de Protestantse Theologische Universiteit. Groenewoud is al lange tijd betrokken bij het Lindeboom Instituut: hij was van 2010 tot 2011 directeur van de stichting en maakt sinds 2011 deel uit van de redactie van Lindeboomreeks. Naast zijn werk als hoogleraar voor het Lindeboom Instituut, zal hij verbonden blijven aan het Radboudumc.

Nieuw rapport van het Lindeboom Instituut: Goede zorg rond het levenseinde

Het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut heeft een nieuw rapport uitgebracht: Goede zorg rond het levenseinde. Het rapport verschijnt onder redactie van Arthur Alderliesten en Henk Jochemsen. De studie geeft inzicht in wat wel en niet bekend is over medisch-ethische vragen rond euthanasie en ‘voltooid leven’, toegepast op een aantal deelonderwerpen. Daarnaast biedt het perspectieven op morele dilemma’s, mede geïnspireerd door de traditie van het christelijk denken.

Het gaat bij medisch-ethische vragen rond het levenseinde over meer dan euthanasie en ‘voltooid leven’. Veel antwoorden op medisch-ethische vragen rond het levenseinde gaan over het verlenen van goede zorg. En dat is breder dan palliatieve zorg, zo laat dit rapport zien. Ook deze zorg is voor verbetering vatbaar. Een belangrijk accent ligt in dit rapport op het ingaan op vragen en signalen omtrent zingeving en betekenis die onlosmakelijk zijn verbonden aan verzoeken om actieve levensbeëindiging. Arthur Alderliesten: “Met dit rapport beogen we een ‘dam van zorg’ op te werpen tegen de in Nederland toenemende stroom aan verzoeken om actieve levensbeëindiging.”

Het rapport is vrucht van het jonge onderzoeksnetwerk Cultuur van het leven. De opdrachtgevers van dit onderzoeksproject waren Eleos, Lelie zorggroep, NPV, Pro Life zorgverzekeringen, RMU en Sallux. Het onderzoek werd verricht door Arthur Alderliesten, Rien de Groot, Henk Jochemsen en Roy Kloet. Er wordt met verschillende partners nagedacht over vervolgonderzoek.

Het rapport begint met een viertal hoofdstukken dat analytisch van aard is. Het eerste hoofdstuk verkent en definieert begrippen en vraagstukken rond actieve levensbeëindiging op verzoek. Hoe taal en woordgebruik van invloed zijn op de beleving van het stervensproces krijgt een plaats in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 slaat een brug naar het verleden door te beschrijven wat de middeleeuwse stervenskunst (ars moriendi) behelst en hoe deze voor nu is te actualiseren. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de betekenis van de geestelijk verzorger bij een wens om actieve levensbeëindiging verkend. In de daaropvolgende hoofdstukken worden respectievelijk actieve levensbeëindiging bij kinderen (hoofdstuk 5), actieve levensbeëindiging en crustatieve zorg binnen de GGZ (hoofdstuk 6), euthanasie en dementie (hoofdstuk 7) en ‘voltooid leven’ (hoofdstuk 8) besproken. Het rapport sluit af met een hoofdstuk waarin de stand van zaken omtrent euthanasie in Europa wordt verkend.

Henk Jochemsen: “Het is een toegankelijk geschreven, informatieve publicatie over een blijvend actueel ethisch en maatschappelijk onderwerp. Naast de stand van de discussie wordt ook besproken wat er ethisch op het spel staat.”

Voor vragen over het rapport kunt u contact opnemen met Arthur Alderliesten, projectcoördinator Ethiek van het Lindeboom Instituut (alderliesten@lindeboominstituut.nl).

Download het rapport.

Vertrek Sander Luitwieler als directeur van het Lindeboom Instituut

In oktober 2021 heeft Sander Luitwieler zijn werk neergelegd vanwege langdurige vermoeidheidsklachten. Inmiddels is hij tot het besluit gekomen dat hij terugtreedt als directeur van het Lindeboom Instituut en van Stichting voor Christelijke Filosofie. We zijn hem dankbaar voor het vele werk dat hij voor beide stichtingen heeft verricht.

In de komende editie van Lindeblad zal een afscheidsinterview met Sander Luitwieler worden gepubliceerd. Ook zal tijdens de Christelijke Filosofie Conferentie van 25 juni 2022 aandacht zijn voor zijn afscheid.

Vanwege het vertrek van Sander Luitwieler ontstaat een vacature voor directeur. Lees hier meer over de vacature.

 

Simon Polinder interim-directeur

Simon Polinder is sinds 1 december voor de duur van zes maanden interim-directeur. Hij stelt zich hieronder aan u voor:

“Samen met mijn vrouw Harmke, dochter Emily en zoontje Arthur woon ik sinds 2 jaar in Molenaarsgraaf. Mijn vrouw werkt als klinisch geriater in het Erasmus MC en ik zelf werk aan de CHE als associate lector Christelijke Professie aan de CHE, mede namens Lelie zorggroep. Mijn eerste colleges Reformatorische Wijsbegeerte volgde ik bij Henk Geertsema in Utrecht, waar ik toen geschiedenis studeerde. Samen met mijn vrouw volgde ik later ook de cursus Medische Ethiek aan de VU bij Henk Jochemsen. Na mijn masteropleiding Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, ben ik de master Christian Studies of Science and Society gaan doen. Sindsdien ben ik altijd bezig gebleven met het christelijke ethiek en christelijk denken. Ik heb het gebruikt in mijn onderzoek naar christelijke zorg aan de CHE en heb het ook uitgebreid gebruikt in mijn proefschrift over de rol van religie in internationale betrekkingen.

Het bestuur heeft mij gevraagd om te gaan werken aan fondsenwerving en vestiging en bestendiging van de leerstoel. Ik zie ernaar uit hiermee aan te slag te gaan. Voor u, namens u, maar ook graag met u! Dus als u met een idee, een plan, een ambitie loopt of een manier zoekt om uw geld Pro Rege te investeren, neem dan graag contact op (directie@christelijkefilosofie.nl).”

Zorgethiek vanuit christelijk perspectief

Leergang voor professionals

Ben jij als professional werkzaam in de zorg en krijg je in de beroepspraktijk regelmatig te maken met zorgethische vragen? Dan is de leergang ‘Zorgethiek vanuit christelijk perspectief’ voor jou bedoeld.

In de leergang Zorgethiek vanuit christelijk perspectief word je toegerust om zorgethische dilemma’s te identificeren en methodisch te analyseren, en ze met vertrouwen in je eigen organisatie aan de orde te stellen. Je bent weer up-to-date waar het de inhoudelijke en theoretische basiskennis en actuele ontwikkelingen betreft en je gaat intensief aan de slag met je persoonlijke (professionele) vorming. Daarbij maken we gebruik van casuïstiek uit je eigen beroepspraktijk, zodat de nieuw opgedane kennis en vorming relevant en direct toepasbaar is.

Praktische informatie over inhoud van de leergang, data en inschrijven zijn te vinden op www.weetwatjegeloof.nl.

 

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van de leergang zijn het prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut, de Lindeboomleerstoel (Theologische Universiteit Kampen) en de Christelijke Hogeschool Ede. Namens het Lindeboom Instituut zijn prof. dr. Henk Jochemsen en Arthur Alderliesten betrokken bij de leergang. De organisatie is in handen van Weetwatjegelooft.nl en Permanente Educatie Predikanten. Deze cursus wordt aangeboden met steun van Pro Life Zorgverzekeringen. De initiatiefnemers willen door middel van deze leergang bijdragen aan het vormen van kader om in organisaties en de samenleving op te komen voor zorg geïnspireerd door het Evangelie.

Arthur Alderliesten nieuwe directeur van Schreeuw om Leven

Arthur Alderliesten wordt per 1 oktober 2021 benoemd tot nieuwe directeur van stichting Schreeuw om Leven. Hij zal deze nieuwe functie combineren met zijn werk voor het Lindeboom Instituut als projectcoördinator van het onderzoeksnetwerk Cultuur van het Leven. Alderliesten was eerder directeur van de VBOK.

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde een nieuwsbericht naar aanleiding van de benoeming. Lees het artikel hier.

Masterstudent gezocht!

Studenten gezocht die hun masterthesis willen doen binnen een bredere literatuurstudie van het Lindeboom Instituut naar ‘voltooid leven’. Dit project vindt plaats binnen het platform Cultuur voor het leven. Studenten ethiek of geesteswetenschappen, met name theologie worden uitgenodigd te reageren.

In dit project verricht je literatuurstudie over ethische vragen rond het levenseinde, toegespitst op ‘voltooid leven’. Er is al veel onderzoek uitgevoerd en dat gebeurt nog steeds. Echter, een duidelijk overzicht hiervan ontbreekt, evenals het inzicht in resterende lacunes in kennis.

De literatuurstudie is onderverdeeld in diverse deelvragen over onderwerpen als beeldvormig in de samenleving over het begrip ‘voltooid leven’, levenseinde en dementie, taalgebruik en euthanasie, rol van geestelijke verzorging bij euthanasie, best practices, stand van zaken in Europa, etc. Vind hier een uitgebreidere projectbeschrijving.

Uit deze vragenreeks kunnen een of meerdere vragen worden geselecteerd dan wel geclusterd ten behoeve van het schrijven van een masterthesis. De verkregen onderzoeksresultaten worden vervolgens opgenomen in het totale onderzoeksrapport.

Binnen de projectgroep vindt uitwisseling van informatie en visie plaats.

Profiel 

  • Je bent in staat om zelfstandig literatuurstudie uit te voeren om te komen tot antwoorden op een of meerdere vragen;
  • Je hebt affiniteit met ethische reflectie en met christelijk geloof;
  • Je wordt begeleid vanuit je eigen studie

Startdatum: in overleg; zo spoedig mogelijk. Einddatum: zomer 2021

Voor meer vragen kun je contact opnemen met Arthur Alderliesten, alderliesten@lindeboominstituut.nl, 06 50 73 12 75.

Is het gebruik van cellijnen van geaborteerde foetussen voor vaccins tegen covid-19 moreel problematisch?
Prof. dr. ir. Henk Jochemsen, onderzoekshoogleraar namens het Lindeboom Instituut

Er is onder christenen veel discussie over vaccinatie tegen covid-19. Een van de discussiepunten betreft het gebruik van cellijnen van geaborteerde foetussen bij de productie van bepaalde vaccins (bijvoorbeeld die van AstraZeneca). Vormt het gebruik hiervan een reden voor christenen is om deze vaccins vanuit moreel oogpunt af te wijzen?

Geen menselijke cellen

Bij de productie van sommige vaccins wordt gebruik gemaakt van een cellijn die is afgeleid van het weefsel van de geaborteerde vrucht. De uit dat weefsel in laboratoriumschaaltjes gekweekte cellijn is gebruikt voor de vermenigvuldiging in het laboratorium van een defect gemaakt Adenovirus dat een rol speelt in het vaccin tegen Covid-19.

Dergelijke cellijnen worden gebruikt bij de productie van diverse vaccins en van andere geneesmiddelen zoals tegen rode hond, waterpokken, hepatitis A, en gordelroos. Ze zijn ook gebruikt bij onderzoek ter de verbetering van geneesmiddelen tegen ziekten als hemofilie, reumatoïde artritis, en cystische fibrose.[1]

Deze cellijn is een biologisch instrument geworden, waarvan de band met de abortus biologisch al heel dun is geworden en moreel nog dunner. In de cellen die in het laboratorium worden gekweekt, treden chromosoomveranderingen op. Het zijn geen gewone menselijke cellen meer.

Kan er DNA van een foetus in een vaccin zitten?

Het gebruik van het foetale weefsel na de abortus stond volkomen los van de beslissing tot abortus. Acceptatie van het gebruik van deze cellijn, en van het genoemde vaccin, is dus ook op geen enkele manier een rechtvaardiging van die voorafgaande abortus. De afweging die nu gemaakt wordt, betreft vooral de vraag in hoeverre de biologische link die er is tussen de voorafgaande abortus en de cellijn, het gebruik van die cellijn voor medische doeleinden moreel onaanvaardbaar maakt voor wie abortus afwijst?

Betekent dit dat er DNA van een geaborteerde foetus in een vaccin zit? Als er al enig DNA van de cellijnen in het vaccin zit, dan zijn het slechts uiterst minieme hoeveelheden. Het vaccin bevat het DNA van het defect gemaakte Adenovirus met een klein stukje corona DNA erin. Dat er van het oorspronkelijke foetale DNA ook nog iets in het vaccin zou zitten, lijkt uitgesloten.

Morele verbinding

De centrale vraag is naar de morele verbinding tussen enerzijds de abortuspraktijk (die vanuit christelijk oogpunt moreel problematisch is) en het gebruik van vaccins. Daarover wordt ook in pro life kringen verschillend gedacht. Vrij breed lees ik dat men het covid-19 vaccin niet categorisch afwijst, maar er bij de farmaceutische industrie en de overheid op aandringt om vaccins te ontwikkelen, waarbij in het productieproces geen gebruik gemaakt wordt van dergelijke cellijnen. Al was het maar om de (onterechte) gedachte dat gebruik van dergelijke vaccins een rechtvaardiging zou inhouden van abortus, weg te nemen. Het belang van vaccins, naast andere wegen, ter bestrijding van de huidige ontwrichtende pandemie, zal duidelijk zijn.

De stelling dat er een directe morele verbinding tussen het gebruik van die cellijn en de eerdere abortus, is als algemene regel erg moeilijk te handhaven. Heel wat medische kennis is verkregen op een ethisch onaanvaardbare manier, bijvoorbeeld het op onethisch wijze inzetten van ‘vrijwilligers’ in arme landen voor de testfase van geneesmiddelen. De financiële wereld zit vol met problematische praktijken, maar we gebruiken wel allemaal geld en andere financiële producten. Ook heel wat gebruiksartikelen in onze winkels zijn op een ethisch problematische manier geproduceerd. Daarbij is de link tussen een onethische praktijk en ons gedrag veel directer dan bij de cellijn. Het is goed dat geprobeerd wordt om dergelijke praktijken tegen te gaan. Maar om geen enkele indirecte betrokkenheid te hebben met immoreel gedrag dan zouden wij ‘uit deze wereld moeten gaan’.

Een aantal conclusies:

  • Het gebruik van een vaccin dat geproduceerd is met behulp van cellijnen die afkomstig zijn van een geaborteerde foetus, betekent geen goedkeuring van de abortuspraktijk.
  • Het is vrijwel uitgesloten dat er DNA van een geaborteerde foetus in een vaccin zit, maar zelfs als dit zo zou zijn is dit op zichzelf geen reden om het vaccin af te wijzen.
  • Er is geen directe morele verbinding tussen het gebruik van de cellijn en de abortuspraktijk.

[1] https://www.sciencemag.org/news/2020/06/abortion-opponents-protest-covid-19-vaccines-use-fetal-cells