Lindeboom Instituut

Actualiteit en Maatschappelijke Relevantie

LindeboomInstituut_Slider_p3

Uitdagingen rond de ethiek van de zorg

 

De gezondheidszorg is met een begroting van ruim 80 miljard euro een van de belangrijkste terreinen van onze hedendaagse samenleving. Dankzij technologische ontwikkelingen kan er steeds meer. Bovendien wordt er, aangestuurd door maatschappelijke ontwikkelingen (autonomie, maakbaarheid), van de zorg ook steeds meer verwacht. Zowel de samenleving als geheel als de cliënt, patiënt en de hulpverlener staan regelmatig voor ingrijpende keuzes: over leven en dood, over kosten van behandelingen, over rechten en plichten, over of medische behandelingen nog bijdragen aan de kwaliteit van leven of daar juist afbreuk aan doen.

 

De sterk verbeterde gezondheidszorg kan zonder meer een zegen genoemd worden. We worden ouder dan ooit, en we worden gezonder ouder. Daardoor kunnen we van veel dingen genieten waarvan voorgaande generaties verstoken bleven. Maar het is niet alles goud wat er blinkt. Nieuwe technieken en therapieën scheppen niet alleen mogelijkheden maar hebben ook bijwerkingen en kunnen leiden tot veranderingen in de kijk op de mens. Allerlei vragen dringen zich op, zoals:

  • Wat is waardevol leven?
  • Kan lijden zinvol zijn en tegen welke prijs moeten we lijden willen voorkomen?
  • Hoe autonoom willen we zijn?
  • Is er een plicht om kennis te nemen van eventuele ziekten die ons boven het hoofd hangen?
  • Wat moeten we aan met wat soms een overmaat aan keuzemogelijkheden wordt?
  • Welke rol mogen financiën spelen bij het maken van medisch-ethische keuzen?
  • Welke soorten zorg moeten we door professionals laten regelen en welke taken horen bij mantelzorgers thuis?
  • Wat hebben deze mogelijkheden voor gevolgen voor onze kijk op handicaps en ouderdom?
Missie en Visie 2014-2015 Nieuwe Leerstoel Werkzaamheden en Publicaties