Lindeboom Instituut
Leerstoel

Boer_Flourishing_picture180

Prof. dr. Theo Boer

 

Lindeboom Leerstoel

 

Missie en Visie 2014-2015 Actualiteit en Maatschappelijke Relevantie   Werkzaamheden en Publicaties  Lezingen bestellen 

*
Per 2014 is de landelijke Lindeboomleerstoel opnieuw ingesteld, nu gevestigd aan de Theologische Universiteit te Kampen. De nieuwe hoogleraar prof. dr. Theo Boer zal zich de komende jaren concentreren op drie onderwerpen die een rol spelen in de christelijke ethiek, maar tevens van groot belang zijn voor de zorg als geheel:

  1. palliatieve zorg
  2. overbehandeling
  3. ethische vragen rond de voorspellende geneeskunde

Impact

 

Naast dit onderzoek verzorgt de leerstoel onderwijs in de christelijke medische ethiek voor theologiestudenten en een landelijke cursus ‘medische ethiek en religie’ voor studenten geneeskunde.

 

Rond de leerstoel fungeert tevens een kenniskring van 15-20 jonge professionals uit de geneeskunde en de ethiek die de leerstoel en de praktijk aan elkaar verbinden en worden ingezet voor medisch-ethische voorlichting en debat. Ook onderhoudt de hoogleraar internationale contacten met verwante medici en ethici, neemt hij intensief deel aan het publieke debat en voorziet hij politici en beleidsmakers in de zorg gevraagd en ongevraagd van advies.

Lees hier meer over de leerstoel en Theo Boer