Lindeboom Instituut
Nieuws

7 november: Boekpresentatie Het goede levenseinde in casussen

Op dinsdag 7 november wordt het nieuwste boek van het Lindeboom Instituut gepresenteerd. Dit boek gaat over de vraag wat zorg in de laatste levensfase geslaagd maakt in de beleving van patiënten, hun naasten en hun zorgverleners. Artsen en ethici gaan in het boek op zoek naar het ‘Higgs-deeltje’ van palliatieve zorg: onzichtbaar, maar essentieel voor de samenhang en het goede begrip.
*

Het goede levenseinde in casussen biedt vingerwijzingen aan iedereen die belang heeft bij geslaagde zorg. Omdat dit boek zich richt op de praktijk van de zorg, dus op het beslissen en handelen van zorgverleners en zorgvragers, begrijpen de auteurs de zorgpraktijk zowel van bovenaf, vanuit de theorie, als van onderaf, vanuit de praktijk. De casussen in dit boek kunnen helpen keuzes te maken die beter bij de patiënt passen.
*

Het onderzoek voor dit boek werd mogelijk gemaakt door een subsidie van Stichting De Schutshaven.

*

Boekpresentatie
Op 7 november organiseren we samen met uitgever Bohn Stafleu van Loghum een boekpresentatie. Sprekers deze middag zijn o.a. Theo Boer (mede-auteur en Lindeboomhoogleraar) en René Héman (voorzitter artsenfederatie KNMG).
*

Programma en aanmelden:
15.30 uur: ontvangst met koffie en thee
16.00 uur: boekpresentatie en sprekers, met aansluitend een borrel.
Locatie: Uitgever Bohn Stafleu van Loghum, Walmolen 1, Houten
*

Aanmelden kan tot uiterlijk 27 oktober via deze aanmeldpagina

Bestellen
U kunt het boek Het goede levenseinde in casussen alvast bestellen. Dit kan door contact met ons op te nemen via info@lindeboominstituut.nl. Het boek kost € 24,95, exclusief verzendkosten. Het wordt na 7 november opgestuurd.

*

Over de auteurs

Dr. Dirk Jan Bakker werkte als chirurg, universitair hoofddocent, bijzonder hoogleraar en medisch directeur van het AMC.
Dr. Theo Boer is Lindeboom-hoogleraar Ethiek van de zorg aan de Theologische Universiteit Kampen en universitair docent Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen.
Dr. Bart Cusveller is seniordocent en onderzoeker Zorgethiek aan de bacheloropleiding Verpleegkunde van de hogeschool Viaa in Zwolle.
Dr. Bart Koopman promoveerde op onderzoek naar veroudering. Hij publiceert over ethische vraagstukken rondom het einde van het leven en werkt als arts in opleiding tot internist.

 

 

 

Bijeenkomsten rondom biografie Egbert Schuurman

*
‘Alleen God kan ons nog redden’
Egbert Schuurman: tegendraads christen in een seculier land

Het is een bijzonder jaar voor prof. dr. ir. Egbert Schuurman, mede-oprichter van het Lindeboom Instituut en emeritus-hoogleraar voor Stichting voor Christelijke Filosofie. Niet alleen is hij in juli 80 geworden, maar er verschijnt begin oktober ook een biografie over hem in de boekenreeks van Stichting voor Christelijke Filosofie. Auteur is historicus en journalist dr. Remco van Mulligen. Het Lindeboom Instituut en Stichting voor Christelijke Filosofie staan hier graag uitgebreid bij stil en organiseren twee bijeenkomsten.

 

Op vrijdag 6 oktober vindt, in samenwerking met de ChristenUnie, in de Eerste Kamer de boekpresentatie plaats. De biografie zal aan Egbert Schuurman overhandigd worden door Remco van Mulligen in aanwezigheid van direct betrokkenen en financiers van het onderzoek voor dit boek. Ook zal een aantal sprekers een persoonlijke impressie geven naar aanleiding van de biografie en hun relatie met Egbert Schuurman.
*

Reserveren en bestellen van het boek

U kunt het boek ´Alleen God kan ons nog redden’ alvast bestellen. Dit kan door contact met ons op te nemen via info@christelijkefilosofie.nl. Het boek kost € 29,90, exclusief verzendkosten. Ná 6 oktober worden de bestelde boeken verzonden.
*
In januari 2018 organiseren we de tweede bijeenkomst over Egbert Schuurman. Dit is de jaarlijkse conferentie van Stichting voor Christelijke Filosofie. Tijdens het ochtendprogramma willen we dieper ingaan op de relevantie van Schuurmans filosofische erfenis voor nu en de toekomst. In de komende tijd zullen we u hierover verder informeren.

Het jaarverslag 2016 is nu ook online beschikbaar. In dit verslag kunt u lezen over de leerstoel van prof. dr. Theo Boer en zijn publicaties, de bundel ‘Lijden en volhouden’ in de Lindeboom-reeks en overige bestuurlijke zaken.

*

Jaarverslag Lindeboom Instituut 2016

Theo Boer op voorpagina van De Telegraaf

Het is ontzettend logisch dat de discussie over het automatisch donorschap tot heftige emoties leidt, stelt hoogleraar zorgethiek Theo Boer. “De dood is een gevoelig onderwerp, een taboe zelfs. Dat moet je respecteren, en je moet ook begrijpen dat een deel van de mensen daar niet over wil nadenken.”

 

Lees het hele artikel via de volgende links:

 

Voorpagina De Telegraaf (29-6-2017)
Vervolg voorpagina De Telegraaf (29-6-2017)

 

De nieuwsbrief van het Lindeboom Instituut is uit, het Lindeblad. U kunt deze digitaal lezen op onze pagina Publicaties.

 

Ontvangt u liever Lindeblad op papier? Meld u dan bij het secretariaat (info@lindeboominstituut.nl), dan ontvangt u de volgende editie op papier.

Kritische Theo Boer in het Nederlands Dagblad 

Eind maart is Lindeboomhoogleraar Theo Boer geïnterviewd over de opinie van de Gezondheidsraad dat het kweken van embryo’s voor onderzoek moet mogen. Lees hier het hele interview (met dank aan het ND).

Nominatie Pro Life Zorgcheque 2017Pro Life logo

Pro Life Zorgverzekeringen heeft het Lindeboom Instituut genomineerd voor de Pro Life Zorgcheque 2017! Pro Life geeft deze zorgcheque aan organisaties die op hun eigen manier invulling geven aan christelijke zorg. Steun ons door een stem uit te brengen via www.prolife.nl/zorgcheque. Uw steun is 1 euro waard!

 

Voltooid Leven

Het Lindeboom Instituut heeft gekozen om de Voltooid Leven-discussie centraal te stellen. Deze discussie laat zien hoe actueel en relevant vragen rondom het levenseinde zijn. Het Lindeboom Instituut draagt vanuit christelijk perspectief bij aan het maatschappelijke en politieke debat over medisch-ethische thema’s, zoals het levenseinde. Lindeboomhoogleraar Theo Boer speelt een prominente rol in dit debat. Het Lindeboom Instituut wil onderzoek doen naar het levenseinde en verantwoorde alternatieven voor ‘uit het leven stappen’. Vaak resulteert dit onderzoek in publicaties, waarmee het Lindeboom Instituut (toekomstige) artsen, andere zorgverleners en zorgvragers ondersteunt bij ethische en levensbeschouwelijke vragen in de zorgverlening. Een ander middel hiervoor zijn onderwijsactiviteiten. Maak met uw steun dit alles mogelijk en stem!

Prof.dr. The Boer en dr. Dick Mul (redactie)

Lijden en volhouden

192 pagina’s

€ 16,95

Paperback

Isbn 9789058819062

 

Wilt u dit boek bestellen? Neemt u dan contact met ons op via info@lindeboominstituut.nl of via T 033 – 43 28 288.

 

lijden-en-volhouden

Meer informatie: Lijden en volhouden

*

Het thema ‘lijden’ staat hoog op de maatschappelijke agenda. Hoewel de palliatieve zorg op een uitstekend niveau staat (en nog altijd beter wordt) blijven pijn, benauwdheid, afhankelijkheid en de angst voor deze zaken de burger bezighouden. Inmiddels zien ook veel mensen op tegen een oude dag ‘in de marge’, ook als zij niet ziek zijn. Ingrijpende discussies over voltooid leven zijn het gevolg.

 

In dit boek gaan twaalf auteurs in op de belangrijkste vragen over lijden: medisch, psychisch, sociaal, existentieel en spiritueel. Wat bedoelen we met lijden? Wat is het verschil tussen pijn (en andere grote ongemakken) en lijden? Wat is ‘voltooid leven’? Hoe is de relatie tussen handicaps en lijden? Gingen mensen vroeger anders met lijden om? Wat zegt de Bijbel? Het boek is tevens een zoektocht naar bronnen van kennis, troost en levenskunst die ons in staat stellen om met lijden om te gaan. Wat is er nodig om met lijden te copen, het vol te houden, er misschien wel iets positiefs uit halen? Diverse auteurs schrijven vanuit christelijke inspiratie, met als inspiratiebron Jezus. In de traditie is Hij de verpersoonlijking van God onder de mensen. Dat is uniek: kenmerkend voor Jezus is dat Hij het lijden van zijn omgeving niet alleen zag, benoemde en veelvuldig genas, maar het zelf ook doormaakte.

 

Lijden en volhouden is voor een breed publiek geschreven, met name voor wie beroepsmatig te maken hebben met vragen rond lijden: predikanten en pastoraal werkers, artsen, psychologen, verzorgenden, leidinggevenden van zorginstellingen; maar ook voor anderen dan zorgverleners, mensen die hun eigen vragen en die van anderen omtrent lijden ernstig nemen.

 

De auteurs: Theo Boer, Jolanda van Boven, Gijsbert van den Brink, Stef Groenewoud, Govert den Hartogh, Christoph Jedan, Paul Lieverse, Dick Mul, Chris Ralston, Donald van Tol, Maarten Verkerk en Heleen Weyers.